Hallitaanko yrityksessäsi vastuu- ja sopimusriskejä

Vastuuriskit

Yritystoimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Yrityksen toiminnasta tai tuotteista voi aiheutua ulkopuolisille vahinkoja, jotka yritys on velvollinen korvaamaan. Korvausvelvollisuuden suuruus voi yllättää, jollei riskeihin ole etukäteen varauduttu. Kun riskit tunnistetaan, on niitä mahdollista hallita. Yksi keino vastuuriskien hallinnassa on vakuutukset.

Lue lisää.

Sopimusriskit

Kaikkia riskejä ei ole mahdollista kattaa vakuutuksilla. Tämä korostaa yritystoiminnassa sopimusriskien hallinnan tärkeyttä. Sopimus syntyy aina, kun myydään tai ostetaan palveluita tai tuotteita. Sopimusta solmittaessa on tärkeä miettiä seuraukset, jos kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Sopimalla selkeät pelisäännöt myyjä ja ostaja varmistavat etukäteen, että vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja ongelmatilanteisiin löytyy tasapuolinen ratkaisu.

Lue lisää.

Ota mieluummin vakuutukset kuin riski

Fennian yritysvakuutuksilla turvaat yrityksesi omaisuutta ja toimintaa vahingon sattuessa.

Lue lisää.

Puheenjohtajan nuija
 Tulosta