Työturvallisuus

Työturvallisuus

Yrityksen ja henkilöstön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Tämä vaatii hyvää yrityksen ja henkilöstön johtamista ja henkilöstön sitoutumista yrityksen tavoitteisiin. Yrityksen menestyminen edellyttää kilpailukykyä, joka syntyy hyvästä tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Laadukkaat tuotteet ja palvelut vahvistavat myönteistä yrityskuvaa. Työhyvinvoinnilla voidaan varmistaa organisaation hyvä suorituskyky ja kyky innovatiivisuuteen.

Yrityksen tavoitteiden saavuttamista voivat vaikeuttaa vahingot, tapaturmat ja häiriöt. Niitä voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä ja niiden syihin voidaan vaikuttaa. Fennian riskienhallinnan asiantuntijat auttavat yritystäsi löytämään kustannustehokkaat ratkaisut riskienhallintaan.

Tutustu

Fennian työturvallisuuspalvelut 

Toimi näin kun sattuu tapaturma

 Tulosta