Yrityksen tietoturva

Tietoturvallisuutta on johdettava

Tietoturvakartoituksessa ilmenee yleensä erilaisia riskejä ja kehittämistarpeita. Kun valitaan yrityksen riskienhallintakeinoja, arvioidaan eri toimintojen, tietojen ja järjestelmien tärkeyttä toiminnan kannalta. Tärkeintä on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus siten, että tietojärjestelmän toimintakatkoksesta, tietojen menettämisestä tai virheellisyydestä ei aiheudu kohtuutonta taloudellista tappiota.

Lue lisää.

 Tulosta