Vuotovahinko vahinkoriskinä

Vuotovahingoista ja kosteusvaurioista aiheutuvat korjauskustannukset ovat Suomessa satoja miljoonia euroja. Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia yli 30 000 vuotovahingosta yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.

Vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden yleisimmät syyt ovat rakennus- ja asennusvirheet, putkistojen ja käyttölaitteiden rikkoutumiset sekä käyttövirheet ja huollon laiminlyönti.

Vuotovahinkojen torjuminen

Vuotovahinkoja voidaan estää mm.

  • viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisilla rakenteilla, laitteilla ja asennuksilla
  • seuraamalla säännöllisesti rakenteiden, putkistojen ja laitteiden kuntoa
  • huoltamalla ja uusimalla putkistot ja laitteet säännöllisesti
  • seuraamalla veden kulutusta ja käyttämällä laitteita oikein
  • suojelemalla putkistoja ja laitteistoja jäätymiseltä.


Varaudu vahinkoihin yrityksen omaisuusvakuutuksilla.

Varaudu vahinkoihin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön vakuutuksilla.

 Tulosta