Tulipalo vahinkoriskinä

Viime vuosien aikana Suomessa on sattunut noin 14 000 tulipaloa vuosittain. Tulipalojen aiheuttamat taloudelliset menetykset yhteiskunnalle ovat huomattavia.  

Tärkeintä paloriskin ennaltaehkäisyssä on eri riskien tiedostaminen sekä oikeiden asenteiden ja paloturvallisten toimintatapojen omaksuminen jokapäiväisessä toiminnassa.

Paloturvallinen rakentaminen, riskien tunnistaminen ja omatoiminen palonehkäisy sekä turvallisten toimintatapojen omaksuminen ovat avaintekijöitä henkilö- ja paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Yrityksen päivittäisessä toiminnassa paloturvallisuuteen voi vaikuttaa kiinnittämällä huomiota muun muassa

  • yrityksen turvallisuuskulttuuriin
  • työpaikan yleiseen järjestykseen ja siisteyteen
  • sammutuskaluston riittävyyteen, huoltoon ja käyttökoulutukseen
  • koneiden ja laitteiden säännölliseen huoltoon
  • turvallisiin tulityötapoihin
  • palovaarallisten aineiden säilytykseen ja käsittelyyn
  • tuhopolttojen torjuntaan.


Varaudu vahinkoihin yrityksen omaisuusvakuutuksilla.

Varaudu vahinkoihin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön vakuutuksilla.

 Tulosta