Omaisuusrikos vahinkoriskinä

Tavanomaisimpia yritykseen kohdistuvia omaisuusrikoksia ovat murrot ja ilkivallanteot. Lähes aina tapahtuman edellytyksenä on, että rikoksentekijä kohtaa otollisen olosuhteen ja kohteen, jota ei valvota ja suojata riittävästi.

Omaisuuden keskeisiä suojauskeinoja ovat

  • rakenteiden, ovien, ikkunoiden ja aukkojen suojaus  
  • suojeluohjeen mukainen lukitus ja avainturvallisuus (avainten säilytys ja hallinta)
  • alueen aitaus ja tehokas valaistus
  • kulunvalvonta ja vartiointi
  • rikosilmoitinjärjestelmät ja kameravalvonta
  • arvo-omaisuuden turvallinen säilyttäminen esim. kassakaapissa.


Tuhopolttojen torjuminen

Tuhopolttoja voidaan torjua noudattamalla seuraavia ohjeita

  • syttyvää materiaalia ei säilytetä rakennuksen ulkoseinustoilla
  • lastauslaitureilla ja katoksissa ei säilytetä syttyvää materiaalia, ellei ulkopuolisten pääsyä näihin ole estetty lukituksella ja tai aitaamalla
  • rakennuksen ullakot, kellarit ja muut valvomattomat tilat pidetään lukittuna   
  • porrashuoneissa ja käytävillä ei säilytetä eikä varastoida mitään tavaraa.


Varaudu vahinkoihin yrityksen omaisuusvakuutuksilla.

 Tulosta