Metallinen kevythormi voi sytyttää tulipalon

Onko taloyhtiönne rakennuksissa metallisia kevythormeja? Metallisella kevythormilla tarkoitetaan hormia, jossa on lämmöneriste kahden metallikuoren välissä. Tällaisia hormeja on yleisesti asennettu mm. pari- ja rivitaloihin sekä omakotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin.

Metallisen kevythormin CE-merkintä, joka kertoo hormin täyttävän EU:n laatuvaatimukset, ei takaa paloturvallisuutta Suomen oloissa. Kevythormien läpivienneistä on syttynyt useita tulipaloja, joissa on menetetty myös ihmishenkiä.

Ilmaston vuoksi Suomessa on paksut lämmöneristykset ja tehokkaat tulisijat. Myös lämmitysajat voivat olla pitkiä. Näissä oloissa metallinen kevythormi saattaa kuumentua liikaa. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa todettiin, että kiukaan lämmitys voi jo vajaassa kahdessa tunnissa nostaa lämpötilan vaarallisen korkeaksi yläpohjan lämmöneristekerroksessa.

Jos taloyhtiönne rakennuksissa on metallisia kevythormeja, varmistakaa hormin valmistajalta tai maahantuojalta:

  • Soveltuuko kevythormi käytettäväksi rakennuksen tulisijojen kanssa? Tähän vaikuttaa esimerkiksi kiukaan tuottamien savukaasujen lämpötila.
  • Mikä on kevythormin turvallinen suojaetäisyys palavista rakenneosista läpivientien kohdilla? Ilmoittakaa käyttämänne lämmöneriste ja lämmöneristekerroksen paksuus.
  • Kuinka kauan hormi on paloturvallinen ja milloin se on vaihdettava uuteen?
  • Mitä on tehtävä mahdollisen nokipalon jälkeen?

Lisätietoja kevythormien turvallisuudesta saatte myös palo- ja rakennusvalvontaviranomaisilta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta.

Varaudu vahinkoihin yrityksen omaisuusvakuutuksilla.

Varaudu vahinkoihin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön vakuutuksilla.

 Tulosta