Omaisuusriskien hallinta

Tulipalo on yksi pahimmista vahinkoriskeistä

Suomessa sattuu vuosittain noin 14 000 tulipaloa, joista rakennuspaloja on noin 6 000. Paloriskiä voidaan pienentää merkittävästi riskienhallinnan keinoin eikä tämä usein vaadi edes suuria taloudellisia panostuksia.

Lue lisää.

Omaisuusrikokset ovat tyypillisimpiä vahinkoriskejä

Tavanomaisimpia yritykseen kohdistuvia omaisuusrikoksia ovat murrot ja ilkivallanteot. Rikoksentekijöihin on vaikea vaikuttaa, mutta rikostilanteita voidaan vähentää riittävällä valvonnalla ja rakenteellisella murtosuojauksella.

Lue lisää.

Vuotovahinkojen korjaukset tulevat kalliiksi

Vuotovahingoista ja kosteusvaurioista aiheutuvat korjauskustannukset ovat Suomessa satoja miljoonia euroja. Vuotovahinkojen yleisimmät syyt ovat rakennus- ja asennusvirheet, putkistojen ja käyttölaitteiden rikkoutumiset sekä käyttövirheet ja huollon laiminlyönti.

Lue lisää.

Metallinen kevythormi voi sytyttää tulipalon

Onko taloyhtiönne rakennuksissa metallisia kevythormeja? Metallisella kevythormilla tarkoitetaan hormia, jossa on lämmöneriste kahden metallikuoren välissä. Tällaisia hormeja on yleisesti asennettu mm. pari- ja rivitaloihin sekä omakotitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin.

Lue lisää.

Ota mieluummin vakuutukset kuin riski

Fennian yritysvakuutuksilla turvaat yrityksesi omaisuutta ja toimintaa vahingon sattuessa.

Lue lisää.

Mapit ja paperit
 Tulosta