Tavarankuljetusriskit

Kuljetettavaa tavaraa vahingoittuu tai häviää runsaasti kaikkialla maailmassa joka päivä. Tavara saattaa särkyä, likaantua, tuhoutua, pilaantua tai kadota kuljetuksen aikana. Suuri osa kuljetusvahingoista on kuitenkin ehkäistävissä.

Kuljetusriskeillä tarkoitetaan vahingonvaaroja, joille

  • kuljetusketjussa oleva tavara joutuu alttiiksi (tavara rikkoutuu, katoaa tms.)
  • yritys joutuu alttiiksi kuljetusvahingon satuttua (esim. keskeytysvahingot ja maineen menetys).  

Yrityksen kuljetusriskien ehkäisykeinoja

  • Riskien tunnistaminen: Kun riskit on ensin tunnistettu, on helpompi välttää niitä.
  • Käyttämällä oikein kauppasopimuksen toimituslausekkeita (esim. Incoterms 2010), vältät yllättäviä kustannuksia.
  • Oikea pakkaustapa: Pieni muutos pakkaukseen tai yksiköintiin voi vähentää vahinkoja kuluja lisäämättä.
  • Tavaroiden oikea käsittely: Lastaus- tai purkaustavat kannattaa tarkastaa ja laatia niistä selkeät toimintaohjeet.
  • Kuljetustapa: Kuljetuksiin kannattaa valita sopiva kuljetusväline sekä hyvämaineinen ja asiantunteva rahdinkuljettaja.
  • Kuljetuksia koskevien lakien tuntemus: Lakien muotomääräysten sekä reklamaatioaikojen laiminlyönti voi johtaa korvausoikeuden menetykseen rahdinkuljettajaa vastaan.
  • Vakuutukset: Suurimpaan osaan kuljetusriskeistä voi varautua vakuutuksilla.

Varaudu vahinkoihin kuljetusvakuutuksilla.

 Tulosta