Riippuvuusriskit yritysverkostoissa

Verkostojen merkitys lisääntyy yritysten keskittyessä ydinosaamiseensa. Toimiva ja häiriötön yhteistyö lisää tuottavuutta ja tehokkuutta. Riskienhallinnan näkökulmasta uhkana on toimitusketjun haavoittuvuus. Yritysverkostoissa sekä toimintoja ulkoistettaessa korostuu lisäksi sopimusriskien hallinta.

Riippuvuus toimittajista ja alihankkijoista

Valmistuksen ja kaupan aloilla on tyypillistä, että oman toiminnan häiriöttömyys edellyttää alihankkijoilta ja tavarantoimittajilta toimitusvarmuutta. Myöhästyneet tai virheelliset toimitukset vaikuttavat nopeasti tilaajan toimintaan, koska varastot eivät riitä tasaamaan toimituksissa tapahtuvia odottamattomia vaihteluita.

Monissa tapauksissa alihankkijoiden, raaka-aine- tai tavarantoimittajien joukossa on tärkeitä avaintoimittajia, joiden häiriötön toiminta on tärkeää myös tilaajayritykselle. Jos toimitusketju katkeaa esim. tavarantoimittajan varastossa sattuneen palovahingon vuoksi, se vaikuttaa myös tilaajan toimintaan.

Riippuvuus tärkeimmistä asiakkaista

Monen alihankintayrityksen ongelmana on toimitusten keskittyminen yhdelle tai kahdelle tärkeimmälle asiakkaalle. Tilanne on vaikea sekä liike-, sopimus- että vahinkoriskien kannalta. Jos tilaaja päättää vaihtaa toimittajaa, vaatia itselleen parempia toimitusehtoja tai vähentää tilausten määrää esim. palovahingon vuoksi, toimittajayritys voi nopeasti joutua merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Ulkoistaminen

Liiketoiminnan kannalta keskeisten toimintojen ulkoistaminen tuo yleensä mukanaan huomattavia riippuvuusriskejä. Esim. tietotekniikkapalvelujen siirtäminen ulkopuolisen palveluyrityksen hoidettavaksi on yleistynyt. Tällöin mistä tahansa syystä aiheutuva palvelukatkos saattaa lamauttaa useiden asiakasyritysten toiminnan joko osittain tai kokonaan.

 Tulosta