Omaisuus- ja henkilövahingot voivat vaarantaa liiketoiminnan jatkuvuuden

Yrityksille sattuvista omaisuusvahingoista, kuten tulipalosta tai laajasta vuotovahingosta, aiheutuvat taloudelliset menetykset eivät rajoitu pelkästään vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta- tai korjauskuluihin. Vahingon sattuessa yrityksen liiketoiminta voi häiriintyä tai keskeytyä kokonaan.

Yrityksen toiminta voi keskeytyä, jos

 • yrityksen toimitiloissa sattuu omaisuusvahinko
 • yrityksen liikekumppanille sattuu omaisuusvahinko
 • yrittäjälle tai yrityksen avainhenkilölle sattuu tapaturma.

Edellä mainituissa tilanteissa yrityksen liikevaihto saattaa pienentyä ja yritykselle aiheutua ylimääräisiä kuluja normaalin liiketoiminnan ylläpitämiseksi.  

Keinoja keskeytysriskien torjumiseksi

 • Laaditaan toipumissuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.
 • Huolehditaan, että koneilla ja laitteilla on huolto- ja kunnossapitojärjestelyt ja että varaosien saanti on turvattu.
 • Varmistetaan, että raaka-aineille ja tuotteille on riittävät puskurivarastot.  
 • Huolehditaan tiedostojen ja ohjelmistojen varmuuskopioinnista.
 • Hajautetaan toimintaa eri toimipisteisiin.

Keinoja riippuvuuskeskeytysriskien torjumiseksi

 • Tehdään toipumissuunnitelma vahingon varalta.
 • Varmistetaan, että yrityksen käytettävissä on korvaavia toimittajia ja alihankkijoita.
 • Varmistetaan, että raaka-aineille ja tuotteille on riittävät puskurivarastot.   

Lue lisää yritysverkostojen riippuvuusriskeistä.

Tapaturmakin on keskeytysriski

Yrittäjälle tai muulle avainhenkilölle sattunut tapaturma saattaa keskeyttää liiketoiminnan, ellei sijaista ole saatavilla. Vahinko syntyy liikevaihdon pienenemisestä ja sijaisen palkkaamisesta aiheutuvista ylimääräisistä palkkakuluista.

Keinoja avainhenkilön työpanoksen menettämisestä aiheutuvien keskeytysriskien torjumiseksi

 • toipumissuunnitelma
 • työtehtävien dokumentointi
 • varahenkilöjärjestelyt.

Mitä pienempi on yrityksen henkilömäärä, sitä enemmän korostuvat turvalliset työtavat sekä riittävä vakuutusturva.

Varaudu vahinkoihin keskeytysvakuutuksilla.

 Tulosta