Keskeytysriskien hallinta

Omaisuusvahinko vaikuttaa usein myös yrityksen toimintaan

Yrityksissä sattuville omaisuusvahingoille on tyypillistä, että niistä aiheutuvat taloudelliset menetykset eivät rajoitu pelkästään vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta- tai korjauskuluihin. Vähänkin vakavammissa vahingoissa yrityksen liiketoiminta häiriintyy tai voi joksikin aikaa keskeytyä jopa kokonaan vahingon vuoksi.

Lue lisää.

Riippuvuusriskit yritysverkostoissa

Verkostojen merkitys lisääntyy yritysten keskittyessä ydinosaamiseensa. Toimiva ja häiriötön yhteistyö lisää tuottavuutta ja tehokkuutta. Riskienhallinnan näkökulmasta uhkana on toimitusketjun haavoittuvuus. Yritysverkostoissa sekä toimintoja ulkoistettaessa korostuu lisäksi sopimusriskien hallinta.

Lue lisää.

Ota mieluummin vakuutukset kuin riski

Fennian yritysvakuutuksilla turvaat yrityksesi omaisuutta ja toimintaa vahingon sattuessa.

Lue lisää.

Ihmisiä toimistossa
 Tulosta