Fenniasta saat tarpeittesi mukaisen vakuutusturvan.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on keskeinen tekijä tuottavuudessa, kilpailukyvyssä, työelämän laadussa ja työhyvinvoinnissa.
 

Lue lisää.

Vastuu- ja sopimusriskit

Kun vastuu ja sopimukset ovat selvät, on toiminta yksinkertaisempaa. Sopimalla selkeät pelisäännöt vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja ongelmatilanteisiin löytyy helpommin ratkaisu.

Lue lisää.

Omaisuusriskit

Yrityksen omaisuudelle aiheutuu riskejä mm. tulipaloista, rikoksista ja vuotovahingoista. Riskejä voi ehkäistä ja niihin voi varautua ennakolta.

Lue lisää.

Kuljetusriskit

Kuljetusriskejä voidaan pienentää tuntemalla kuljetuksia koskevat lait ja sopimukset, huolehtimalla kaluston ja varastoiden kunnosta, suunnittelemalla kuljetukset etukäteen ja varautumalla vahinkoihin vakuutuksilla.

Lue lisää.

Keskeytysriskit

Omaisuus- ja henkilövahinkojen seurauksena voi yrityksen liiketoiminta häiriintyä tai keskeytyä. Yrityksellä on useita keinoja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteissa.

Lue lisää.

Yrityksen tietoturva

Tietoturvallisuudella suojataan yrityksen omistamaa tietoa, joka on yrityksen toiminnan kannalta tärkeää tai välttämätöntä. Tietoturvallisuutta pitää johtaa, aivan kuten muutakin turvallisuutta.

Lue lisää.