Vapaaehtoiset vakuutukset ovat etu työntekijälle ja työnantajalle

Vapaa-ajalla sattuu noin kaksi kertaa enemmän tapaturmia kuin työssä. Tämän vuoksi huomattava osa työntekijöiden poissaoloista aiheutuu juuri vapaa-ajan tapaturmista. Työnantajan kannattaakin täydentää työntekijöiden turvaa kattamaan myös vapaa-aikana sattuneet tapaturmat.

Vapaa-ajan vakuutus on hyvä henkilöstöetu, sillä työntekijä ei voi itse ostaa vastaavan tasoista turvaa. Vapaa-ajan vakuutukset antavat vapaa-aikana sattuvien tapaturmien varalta lähes yhtä kattavan turvan kuin lakisääteinen vakuutus antaa työtapaturmien varalta.

Vapaa-ajan vakuutukset ovat etu myös työnantajalle. Vakuutuksen perusteella maksetaan työnantajalle päivärahaa siltä työkyvyttömyysajalta, jolta hän maksaa palkkaa työntekijälle. Vapaa-ajan vakuutuksesta maksettava päiväraha on tasoltaan huomattavasti parempi kuin ilman vakuutusta maksettava Kelan sairauspäiväraha.

 • Vapaa-ajan vakuutus on työntekijöiden arvostama henkilöstöetu.
 • Vapaa-ajan vakuutuksilla varaudut työntekijän työkyvyttömyysajan palkanmaksuun.
 • Autamme sinua valitsemaan yrityksellesi ja henkilöstöllesi sopivan vakuutusturvan.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

 • Vakuutus edellyttää pakollisen työajan vakuutuksen voimassaoloa Fenniassa.
 • Vakuutettuna voivat olla koko henkilöstö, sovittu ryhmä tai nimetty henkilö.
 • Vakuutuksessa ei ole urheiluun liittyviä rajoituksia, paitsi ammattimaisen urheilun ja moottoriurheilun osalta.
 • Korvaa yksittäiset lääkärissäkäynnit ja vähäiset hoitotoimenpiteet yksityisessä hoitolaitoksessa. Leikkaukset, tutkimukset yms. toimenpiteet korvataan ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun mukaan.

Tutustu esitteeseen ja ehtoihin:

Työntekijän tapaturmavakuutus -esite

Vakuutusehdot: Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

 

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Vapaa-ajan kuntoliikunnan tapaturmavakuutus

 • Vakuutus edellyttää pakollisen työajan vakuutuksen voimassaoloa Fenniassa.
 • Vakuutettuna voivat olla koko henkilöstö, sovittu ryhmä tai nimetty henkilö.
 • Vakuutus on voimassa vain vapaa-ajan kuntoliikunnassa liikuntasuorituksen aikana. Kuntoliikunta voi olla työnantajan tukemaa tai se voi olla työntekijän omaehtoista liikuntaa.
 • Korvaa yksittäiset lääkärissäkäynnit ja vähäiset hoitotoimenpiteet yksityisessä hoitolaitoksessa. Leikkaukset, tutkimukset yms. toimenpiteet korvataan ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun mukaan.

Tutustu esitteeseen ja ehtoihin:

Työntekijän tapaturmavakuutus -esite

Vakuutusehdot: Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Vapaa-ajan urheiluvakuutus työntekijöille

 • Voidaan ottaa koko henkilöstölle, kun yrityksessä työskenteleviä ja pakollisen työajan vakuutukseen kuuluvia työntekijöitä on samanaikaisesti vähintään kaksi.
 • Vakuutus on voimassa, kun työntekijät osallistuvat yrityksen tai yrityksen työntekijöistä koostuvan kerhon tai seuran järjestämiin urheilu- ja liikuntatapahtumiin tai edustavat yritystä urheilukilpailuissa sekä matkalla näihin tapahtumiin.
 • Korvaa yksittäiset lääkärissäkäynnit ja vähäiset hoitotoimenpiteet yksityisessä hoitolaitoksessa. Leikkaukset, tutkimukset ym. toimenpiteet korvataan ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun mukaan.

Tutustu esitteeseen ja ehtoihin:

Työntekijän tapaturmavakuutus -esite

Vakuutusehdot: Vapaa-ajan urheiluvakuutus työntekijöille

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

 • Voidaan ottaa yksilöllisenä tai ryhmävakuutuksena.
 • Vakuutus on voimassa urheilussa, jota harrastetaan itsenäisesti oman kunnon ylläpitämiseksi. Vakuutusta voi laajentaa erillisellä sopimuksella kattamaan myös urheiluliiton tai -seuran järjestämän kilpailuihin ja otteluihin liittyvän toiminnan, kilpaurheilun sekä ns. vaaralliset lajit.
 • Korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja myös yksityisessä hoitolaitoksessa.
 • Sisältää korvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.
 • Vakuutukseen voidaan liittää korvaus tapaturmaisesta kuolemasta ja tapaturman aiheuttamasta ohimenevästä työkyvyttömyydestä.

Tutustu esitteeseen ja ehtoihin:

Yritysten vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset -esite

Fenniaturvan vakuutusehdot yrityksille

Fenniaturva ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot

 

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

 Tulosta