Matkavakuutus työntekijöille

Työntekijöiden lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa työaikana kaikkialla maailmassa. Se yksinään turvaa matkustavaa henkilöstöä vain suppeasti. Työntekijöiden matkustusturvallisuudesta kannattaa huolehtia lisäksi vapaaehtoisella matkavakuutuksella.

Matkustajavakuutus tuo turvaa matkalla sattuvien vahinkojen, sairastumisen, tapaturman, matkan keskeytymisen, peruuntumisen tai matkalta myöhästymisen varalta. Matkavakuutukseen liitettävä matkatavaravakuutus turvaa matkalla mukana olevat tavarat.

Yrityksen matkavakuutus koostuu matkustajavakuutuksesta ja matkatavaravakuutuksesta, jotka voit ottaa yhdessä tai erikseen. Matkatavaravakuutukseen sisältyvät myös matkustajan vastuu- ja oikeusturvavakuutukset, jotka korvaavat matkan aikana muille aiheutettuja vahinkoja sekä matkaan liittyvistä riita- ja rikosasioista aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Yrityksen matkavakuutus voi olla virkamatkavakuutus, nimettyjen henkilöiden henkilökohtainen matkavakuutus tai ulkomaille lähetetyn työntekijän komennusmatkavakuutus.

 • Työntekijä voi vahingon satuttua käyttää yksityisiä lääkäripalveluja ja pääsee asiantuntevaan hoitoon nopeasti.
 • Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei yksinään takaa kattavaa turvaa työmatkalle.

Matkavakuutuksen vaihtoehdot

Matkapäiväperusteinen matkavakuutus

 • Voidaan ottaa koko henkilöstölle tai tietyille henkilöstöryhmille.
 • On voimassa työ- ja virkamatkoilla.
 • Vakuutukseen voi liittää matkatavaravakuutuksen.
 • Vakuutukseen voi liittää korvauksen pysyvän haitan ja tapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttaman kuoleman varalta.

Henkilökohtainen matkavakuutus

 • Otetaan nimetyille henkilöille.
 • Voidaan ottaa myös vakuutetun työntekijän perheenjäsenille.
 • On voimassa työ- ja virkamatkoilla sekä erikseen sovittuna myös vakuutetun työntekijän lomamatkoilla.
 • Vakuutukseen voi liittää matkatavaravakuutuksen.
 • Vakuutukseen voi liittää korvauksen pysyvän haitan ja tapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttaman kuoleman varalta.

Komennusmatkavakuutus

 • Otetaan komennukselle lähetetyille työntekijöille.
 • Voidaan ottaa myös komennukselle lähetetylle yrittäjälle, joka työskentelee yrityksessä.
 • On voimassa komennuksen aikana kaikkialla maailmassa myös lomamatkoilla.
 • Korvaa hoitokuluja koko komennuksen ajan.  
 • Vakuutettuina voivat olla myös työkomennuksella mukana oleva puoliso ja lapset.
 • Vakuutukseen voi liittää matkatavaravakuutuksen.
 • Vakuutukseen voi liittää korvauksen pysyvän haitan ja tapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttaman kuoleman varalta.
 • Vakuutukseen voi liittää terveydenhoitoturvan, joka kattaa terveydenhoitokuluja komennusmatkan aikana, esimerkiksi rokotus-, terveystarkastus- ja hammashoitokuluja.

Yrityksen matkavakuutuksen sisältö

Yrityksen matkavakuutuksen voi ottaa yrittäjälle tai työntekijöille. Matkavakuutus sisältää laajimmillaan matkustaja-, matkatavara-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sekä erikseen sovitut matkavakuutuksen lisäturvat.

Matkustajavakuutus korvaa matkan aikana todetun sairauden ja matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja sekä matkan peruuntumis-, keskeytymis- ja myöhästymiskuluja. Vakuutuksen perusteella maksetaan myös korvausta menetetyistä matkapäivistä.

Matkatavaravakuutuksen voi liittää kaikkiin yrityksen matkavakuutuksiin. Siitä korvataan esimerkiksi matkan aikana rikkoutuneet tai varastetut tavarat.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sisältyvät matkatavaravakuutukseen ja ne korvaavat matkan aikana muille aiheutettuja vahinkoja sekä matkaan liittyvistä riita- ja rikosasioista aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Tutustu esitteeseen ja ehtoihin:

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset -esite

Fenniaturva vakuutusehdot yrityksille

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot

 

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Matkavakuutus täydentää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Työntekijän lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa työaikana kaikkialla maailmassa. Se ei kuitenkaan yksinään takaa riittävää turvaa työmatkalle. Työmatkalla on aikaa, jota ei tapaturmavakuutuslain mukaan katsota työajaksi. Myös osa työhön liittyvistä matkoista on sellaisia, joita ei tapaturmavakuutuslain mukaan katsota työmatkaksi. Vapaaehtoinen matkavakuutus on siis tärkeä turva matkustaville työntekijöille. Sen turvin työntekijät voivat myös käyttää yksityisiä lääkäripalveluja ja saada nopeaa ja asiantuntevaa hoitoa vahingon sattuessa.

Reissuapu ja FenniaHoitaja palveluksessasi

Vahingon satuttua saat nopeaa ja asiantuntevaa apua Reissuavusta ja FenniaHoitajalta.

Fennian Reissuapu 24h

FenniaHoitaja

 

Matkustatko sotariskialueella?

Matkavakuutuksen voimassaolo on rajoitettu sotariskialueella. Ota yhteyttä Fenniaan vakuutusturvasi tarkistamiseksi.

Lue lisää.

 Tulosta