Yrityksen henkivakuutus työntekijän turvaksi

Fennia-Henkiturvan vakuutukset antavat turvaa kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta työntekijälle, hänen omaisilleen sekä vakuutuksen ottaneelle yritykselle.

Henkivakuutusratkaisut ovat tärkeä osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Vakuutus on kustannustehokas tapa sitouttaa työntekijät yrityksen toimintaan ja parantaa yrityksen kilpailukykyä rekrytointitilanteessa.

Henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutukset täydentävät lakisääteistä turvaa, jonka taso ei useassa tapauksessa vastaa henkilön todellisia odotuksia. Vakuutuksella voidaan turvata yritystoiminnan jatkuvuus yllättävän tilanteen, kuten esimerkiksi avainhenkilön kuoleman, jälkeen. Henkivakuutuksella voidaan myös turvata työntekijän lähiomaisten taloudellinen tilanne kuolemantapauksen yhteydessä. Työnantajan työntekijälle ottama henkivakuutus vähentää työntekijän henkilökohtaisen vakuutusturvan tarvetta.

Vakuutus voidaan ottaa omistajayrittäjälle, yrityksessä työskenteleville yksittäisille henkilöille, koko henkilöstölle tai määritellylle ryhmälle (vähintään 3 henkilöä), jolloin vakuutuksen hinta muodostuu yksilöllisiä vakuutuksia edullisemmaksi.

Vakuutusmaksut ovat yritykselle pääsääntöisesti vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan menoina. Työntekijälle tai omistajayrittäjälle otettua vakuutusetua ei myöskään lähtökohtaisesti lueta hänen palkakseen eikä siitä tarvitse maksaa palkan sivukuluja.

Vakuutetun lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat perintöveron alaisia.

Osta henkivakuutus verkosta

  • Turvaa kuoleman ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta.
  • Henkivakuutusratkaisut ovat osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa.
  • Suurempien ryhmien vakuuttamiseen voit valita Fennia-Ryhmähenkivakuutuksen.

Fennia-Henkiturvan sisältö

Fennia-Henkiturva sisältää aina turvan kuoleman varalta ja siihen on mahdollista ottaa turva myös pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Yritys voi päättää vakuutusturvan määrän sekä vakuutettavien henkilöiden lukumäärän omien tarpeidensa mukaisesti. 

Vakuutuksen voi ottaa paitsi yhdelle henkilölle myös kahdelle henkilölle ns. pariturvana, jolloin vakuutus on edullisempi kuin kaksi yksilöllistä vakuutusta. Vakuutettaessa useampi työntekijä on mahdollista ottaa ryhmävakuutus, jolloin hinta on yksilöllistä vakuutusta edullisempi.

Henkivakuutusturva

Kuoleman varalta otetussa vakuutuksesta maksetaan sovitun suuruinen korvaus määrätylle edunsaajalle kuolemantapauksessa.

Vakuutuskorvauksen edunsaajana voi olla valinnan mukaan esimerkiksi toinen omistajayrittäjä, vakuutuksenottajayritys tai vakuutetun henkilön lähiomaiset. 

Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksesta maksetaan sovitun suuruinen kertakorvaus vakuutetun tultua pysyvästi työkyvyttömäksi. Pysyvän työkyvyttömyyden edellytetään jatkuneen yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden ajan, jotta sen voidaan katsoa olevan pysyvää.

Tutustu esitteisiin ja ehtoihin:

Fennia-Henkiturva -esite

Fennia-Ryhmähenkivakuutus
-esite

Fennia-Henkiturva vakuutusehdot

Fennia-Ryhmähenkivakuutus
- vakuutusehdot

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Henkivakuutus osana yrityksen henkilöstöpolitiikkaa

Yrittäjäveljekset Pekka ja Mikko ovat kasvaneet yrittäjäperheessä ja tottuneet tekemään töitä. He ovat aina tienneet, että riskien ennakointi on yrittäjälle tärkeää.

Palkatessaan ensimmäisiä työntekijöitään veljekset päättivät ottaa vakuutukset myös kaikille työntekijöilleen. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, ja veljekset halusivat sitouttaa osaavat työntekijät yhtiöön tarjoamalla heille vakuutusedun, jota läheskään kaikilla kilpailijoilla ei vielä ole.

Lue lisää.

Yrittäjä, oletko vakuuttanut itsesi?

Henkivakuutus antaa turvaa kuoleman ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta sekä yritykselle että omistajayrittäjän omaisille.

Lue lisää.

Turvaa työntekijäsi sairastumisen varalta

Yrityksen sairauskuluvakuutus turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta. Se on myös merkittävä etu työntekijälle.

Lue lisää.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työnantajan on otettava työntekijöilleen ryhmähenkivakuutus, jos alalla on tätä edellyttävä yleissitova työehtosopimus.

Lue lisää.

 Tulosta