Työntekijän eläkevakuutukset

Työeläke turvaa työntekijän toimeentuloa silloin, kun ansiot vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi vähenevät. Työeläke on lakisääteinen, joten jokainen työnantaja on velvollinen ottamaan TyEL-vakuutuksen työntekijöilleen.

Työnantajana voit parantaa työntekijöiden eläketurvaa vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Fennia-Eläke ja Fennia-Ryhmäeläke ovat hyviä ratkaisuja, kun yritys haluaa motivoida, sitouttaa ja palkita työntekijöitään.

Yksilöllisen Fennia-Eläkkeen yritys voi ottaa yksittäiselle työntekijälle tai omistajayrittäjälle. Fennia-Ryhmäeläkkeen yritys voi tarjota henkilöstöryhmälle. Tässä järjestelyssä voi olla mukana myös yrittäjä itse.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on verotuksellisesti järkevä ratkaisu sekä yritykselle että työntekijöille. Vakuutusmaksut ovat yritykselle vähennyskelpoisia kuluja eikä niitä katsota verotuksessa työntekijän ansiotuloksi.

 • TyEL-vakuutus turvaa työntekijän perustoimeentulon eläkeaikana.
 • Sitouta ja motivoi yrityksen avainhenkilöt vapaaehtoisen eläkevakuutuksen avulla.
 • Vapaaehtoinen eläkevakuutus on verotuksellisesti järkevä ratkaisu sekä yritykselle että työntekijälle.

Fennia-Eläke

Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voi täydentää lakisääteisen eläkkeen tuomaa turvaa. Yritys voi ottaa Fennia-Eläkkeen omistajayrittäjälle tai työntekijöille.

 • Eläkkeen nostaminen voi alkaa aikaisintaan seuraavassa esitetyn taulukon mukaisessa eläkeiässä. 
Syntymäaika Eläkeikä
1957 tai aiemmin 68 vuotta
1958-1961 69 vuotta
1962 tai myöhemmin 70 vuotta

 • Eläkettä maksetaan vakuutetun eliniän tai vähintään 10 kalenterivuoden ajan.
 • Fennia-Eläkkeeseen kuuluu myös henkivakuutusturva, joka turvaa vakuutussäästön kokonaan sekä ennen eläkeikää että eläkeaikana tapahtuneen vakuutetun kuoleman osalta.


Tutustu esitteisiin ja ehtoihin:

Fennia-Eläke-esite Vakuutusehdot


Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Fennia-Ryhmäeläke

Fennia-Ryhmäeläke on yrityksen ottama tietylle henkilöstöryhmälle tarkoitettu kollektiivinen eläkevakuutus. Ryhmäeläkevakuutuksella voidaan täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja varhentaa eläkkeelle siirtymistä.

 • Vanhuuseläkettä maksetaan kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti. Alin mahdollinen eläkkeen aloittamisikä on 55 vuotta.
 • Vakuutukseen kuuluu henkivakuutusturva, josta maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille vakuutussäästön määrä.
 • Vakuutukseen voidaan liittää valinnaisena turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta.
 • Vakuutussäästön arvonkehitys voidaan sitoa laskuperustekorkoon tai liittää sijoitusrahastoihin ja yksilölliseen varainhoitoon.

Fennia-Ryhmäeläke ja verotus

 • Yrityksen maksamat ryhmäeläkemaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.
 • Vakuutusmaksuja ei katsota työntekijöiden palkaksi, joten yrityksen ei tarvitse tehdä maksuista ennakonpidätyksiä eikä maksaa työnantajan sivukuluja.
 • Eläke on saajalleen veronalaista ansiotuloa.
 • Henkivakuutuskorvaukset ovat lähiomaisille kokonaan perintöveron alaisia.
 • Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalleen veroton vuoden 2019 lainsäädännön perusteella.


Tutustu esitteisiin ja ehtoihin:

Fennia-Ryhmäeläke-esite Vakuutusehdot


Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Tietoa TyEL-vakuutuksesta

Elo

Veritas

Työeläke.fi

Yrittäjän oma eläketurva

Yrittäjä, onko oma eläketurvasi kunnossa? Voit täydentää sitä vapaaehtoisella vakuutuksella.

Lue lisää.

 Tulosta