Henkilövakuutuksilla turvaa työhön ja vapaa-ajalle

Henkilövakuutukset työntekijöille

Lakisääteiset vakuutukset tuovat työntekijöille turvaa mm. työtapaturman ja ammattitaudin varalle. Ne kattavat kuitenkin vain osan sellaisista tilanteista, joista aiheutuu yritykselle kustannuksia työntekijöiden poissaolojen takia.

Työnantajan kannattaakin täydentää työntekijöiden turvaa vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla. Ne ovat työntekijöiden arvostama henkilöstöetu, ja yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja motivoida työntekijöitä.

Yritys voi täydentää työntekijöiden turvaa tapaturma-, sairauskulu-, matka-, henki- ja eläkevakuutuksilla. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla turvataan työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta.

Turvaa tapaturman varalle

Lakisääteinen tapaturmavakuutus tuo työntekijälle turvaa työtapaturman ja ammattitaudin varalle. Työntekijöiden turvaa voi täydentää vapaaehtoisilla tapaturmavakuutuksilla.

Lue lisää työntekijän tapaturmavakuutuksista

Vakuuta työntekijäsi sairauden varalta

Yrityksen sairausturvavakuutus turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta ja on myös merkittävä etu työntekijälle.

Lue lisää yrityksen sairausturvavakuutuksesta

Turvaa työ- ja vapaa-ajan matkoille

Työntekijöiden matkustusturvallisuudesta kannattaa huolehtia vapaaehtoisella matkavakuutuksella.

Lue lisää yrityksen matkavakuutuksesta

 Tulosta