Turvaa yrityksesi liiketoiminta keskeytysvakuutuksella

Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus voi vaarantua esimerkiksi omissa tai liikekumppanin tiloissa tapahtuneen tulipalon vuoksi. Tällaisiin riskeihin voit varautua keskeytysvakuutuksilla.

Keskeytysvakuutuksia ovat omaisuuskeskeytys-, riippuvuuskeskeytys- ja tapaturmakeskeytysvakuutus. Keskeytysvakuutuksilla turvaat liiketoiminnan tuloksen ja varaudut ylimääräisiin kuluihin myös tietyissä poikkeustilanteissa.

Lue täältä yleisimpiä vastauksia koronaviruksen aiheuttamiin tilanteisiin

Omaisuuskeskeytysvakuutuksella varaudut tilanteeseen, jossa liiketoiminta keskeytyy kokonaan tai osittain yrityksen  toiminnassaan käyttämälle omaisuudelle sattuneen esinevahingon vuoksi.

Riippuvuuskeskeytysvakuutuksella varaudut tilanteeseen, jossa liiketoiminta kokonaan tai osittain keskeytyy liikekumppanin yritystoiminnassaan käyttämälle omaisuudelle sattuneen esinevahingon vuoksi.

Tapaturmakeskeytysvakuutuksella varaudut tilanteeseen, jossa liiketoiminta keskeytyy kokonaan tai osittain avainhenkilön tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi.

Autamme sinua valitsemaan yrityksellesi sopivan vakuutusturvan, jossa on huomioitu yrityksesi toiminta ja toimintaympäristö.

  • Keskeytysvakuutuksilla turvaat liiketoiminnan tuloksen ja varaudut ylimääräisiin kuluihin myös tietyissä poikkeustilanteissa.
  • Autamme sinua valitsemaan yrityksellesi sopivan vakuutusturvan.

Keskeytysvakuutusten sisältö

Fennian Yritysturvan keskeytysvakuutuksista korvataan niitä menetyksiä ja ylimääräisiä kuluja, joita yritykselle voi aiheutua toiminnan keskeydyttyä kokonaan tai osittain yrityksen omalle tai liikekumppanin omaisuudelle sattuneen esinevahingon tai nimetyn henkilön tapaturman vuoksi.

Omaisuus- ja riippuvuuskeskeytysvakuutukset kattavat sovittuun määrään asti

  • liiketoiminnan keskeytymisen vuoksi menetettyä katetta
  • ylimääräisiä kuluja, jotka aiheutuvat katemenetystä pienentävistä toimenpiteistä.

Tapaturmakeskeytysvakuutuksesta korvataan menetettyä katetta ja katemenetyksen pienentämiseksi perustelluista toimenpiteistä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, jos yrityksen liiketoiminta keskeytyy nimetyn henkilön tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden vuoksi.

Keskeytysvakuutusten vakuutusmaksuun vaikuttavat mm. vakuutusmäärä, valittu omavastuu sekä yrityksen toimiala ja tehdyt suojaus- ja varautumistoimenpiteet.

Tutustu esitteeseen:

Yritysturva-esite

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehtoihin ja omaan vakuutuskirjaasi. Vakuutussopimuksesi sisältö voi poiketa tällä sivulla julkaistuista vakuutusehdoista.

Näinkin voi käydä: Alihankkijan tulipalo viivästytti yrityksen omia toimituksia

Yrityksen alihankkijan toimitilat tuhoutuivat tulipalossa. Palon vuoksi yritys ei saanut alihankkijalta omalle toiminnalleen tärkeitä komponentteja, joten sen omat toimitukset estyivät ja yritys menetti myyntikatettaan.

Yritys oli vakuuttanut katteensa riippuvuuskeskeytysvakuutuksella kyseisen alihankkijan palon varalta. Fennia korvasi katemenetyksen riippuvuuskeskeytysvakuutuksen perusteella.

Näinkin voi käydä: Työntekijän tapaturma aiheutti katteen menetystä

Yrityksen työntekijä liukastui työmatkalla ja loukkasi jalkansa. Hän joutui olemaan kaksi kuukautta poissa työstä. Vaikka yritys palkkasi työntekijälle sijaisen, se menetti työntekijän poissaolon vuoksi myyntikatettaan 1 000 euroa kuukaudessa.

Yritys oli vakuuttanut katettaan tapaturmakeskeytysvakuutuksella yrityksen työntekijöiden tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä aiheutuvien keskeytysvahinkojen varalta. Fennia korvasi tapaturmakeskeytysvakuutuksen perusteella menetetyn katteen ja vakuutuksenottajan omavastuun erotuksen sekä sijaisen palkkauksesta aiheutuneet ylimääräiset kulut. Ylimääräisiä kuluja laskettaessa otettiin huomioon yritykselle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettu korvaus.

Ota mieluummin vakuutukset kuin riski

Voit laajentaa yrityksesi turvaa

keskeytysvakuutuksilla

vastuuvakuutuksella 

oikeusturvavakuutuksella

kuljetusvakuutuksilla

 

Vahingon sattuessa

Meiltä saat asiantuntevaa apua vahingon sattuessa. Korvauksen hakeminen onnistuu helposti verkkopalvelussa tai puhelimitse.

Katso ohjeet vahinkotilanteisiin

 Tulosta