Työntekijän tapaturmavakuutukset

Pakollinen työajan vakuutus tuo työntekijälle turvaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutus on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa, ja työnantajan on otettava se työntekijöilleen, jos hän maksaa yli 1 300 euroa palkkoja kalenterivuoden aikana.

Kun otat pakollisen työajan vakuutuksen Fenniasta

  • voit vaikuttaa vakuutuksen hintaan huolehtimalla työturvallisuudesta
  • korvausasiasi käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti
  • sinua palvellaan henkilökohtaisesti.

Työnantajana voit täydentää työntekijöiden turvaa vapaaehtoisilla tapaturmavakuutuksilla, jotka kattavat myös vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla varaudut myös palkanmaksuun työntekijän työkyvyttömyysaikana.

Etätyöntekijän turvaa voit täydentää vapaaehtoisella etätyövakuutuksella

  • Pakollinen työajan vakuutus on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa.
  • Vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset täydentävät työntekijöiden turvaa.
  • Etätyövakuutus täydentää etätöitä tekevän työntekijän turvaa.
  • Autamme sinua valitsemaan yrityksellesi ja henkilöstöllesi sopivan vakuutusturvan.

Pakollinen työajan vakuutus

Työnantajan on otettava työntekijöilleen pakollinen työajan vakuutus, jos palkkaa maksetaan yli 1 300 euroa kalenterivuoden aikana.

Työntekijällä on pakollisen työajan vakuutuksen perusteella oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin, jos hänelle sattuu työtapaturma tai hän sairastuu ammattitautiin.

Vakuutuksen hinnoittelu perustuu yrityksessä tehtävien töiden vaarallisuuteen sekä yrityksen palkkasummaan. Työturvallisuuden parantaminen huomioidaan Fennian vakuutuksissa edullisempina vakuutusmaksuina. Suuret yritykset voivat valita yrityksen riskitasolle sopivan erikoismaksujärjestelmän.

Vakuutusta ei voi tehdä taannehtivasti, vaan vakuutus tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun hakemus on saapunut Fenniaan.

Katso vuosikohtaiset tärkeät luvut

Tutustu esitteeseen ja ehtoihin:

Työntekijän tapaturmavakuutus -esite

Vakuutusehdot: Pakollinen vakuutus työtapaturman ja ammattitaudin varalle
 

Tarkista vakuutusehtosi
Jos olet jo asiakkaamme, pyydämme sinua tutustumaan vakuutusehdotuksen yhteydessä saamaasi tuote-esitteeseen ja vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuksesi ehdot voivat poiketa tällä sivulla julkaistuista ehdoista.

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka korvaa erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille annettavat palkkojen vuosi-ilmoitukset. 

Lue lisää tulorekisteristä

Työntekijän ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu peritään pakollisen työajan vakuutuksen yhteydessä.

Lisätietoa Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin sivuilla

Ammattiluokitus

Ammattinimike ja ammattiluokka määritellään Tilastokeskuksen ammattiluokituksen 2010 (TK2010) mukaan. Ammattiluokitusta käytetään pakollisen työajan vakuutuksen tapaturma- ja ammattitautiriskin määrittelyssä.
Ammattiluokan valinnassa apuna käytetään Tilastokeskuksen LuokitusEksperttiä.

Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 

LuokitusEkspertti 

Turvaa vapaa-ajalle

Vapaaehtoisilla tapaturmavakuutuksilla voit täydentää työntekijöittesi turvaa kattamaan myös vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat.

Lue lisää vapaa-ajan vakuutuksista

Lisäturva etätyöntekijälle

Vapaaehtoinen etätyövakuutus täydentää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antamaa turvaa.

Lue lisää etätyövakuutuksesta

Vahingon sattuessa

Meiltä saat asiantuntevaa apua vahingon sattuessa. Korvauksen hakeminen onnistuu helposti verkkopalvelussa tai puhelimitse.

Katso ohjeet vahinkotilanteisiin

 Tulosta