Fenniakaskon osat

Fenniakasko koostuu esine- ja varallisuusvakuutuksista. Esinevakuutukset korvaavat omalle ajoneuvollesi aiheutuneita esinevahinkoja. Varallisuusvakuutukset ovat täydentäviä vakuutuksia, joita saa vain tiettyjen esinevakuutusten yhteydessä.

Esinevakuutukset

 • Kolarivakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat esim. ajoneuvon tieltä suistumisesta, kaatumisesta, putoamisesta tai törmäämisestä.
 • Hirvivahinkovakuutus korvaa hirvieläimen (hirvi, poro ja peura) aiheuttamat vahingot.
 • Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta aiheutuneet vahingot, kun tapahtuma-aika ja -paikka voidaan määritellä. Ilkivallasta on aina ilmoitettava poliisille. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta.
 • Palovakuutus korvaa irtipäässeestä tulesta ja sähkölaitteiden oikosulusta aiheutuneet vahingot.
 • Varkausvakuutus korvaa ajoneuvon tai sen osan menettämisen. Vakuutus korvaa myös vahingot, jotka ovat aiheutuneet varkauden tai luvattoman käytön aikana tai näiden yrityksen yhteydessä. Korvauksen edellytys on, että ajoneuvo on ollut lukittuna tai lukitussa tilassa. Varkaudesta on aina ilmoitettava poliisille.
 • Lasivakuutus korvaa ajoneuvon ikkunalasiin kohdistuneesta iskusta aiheutuneen vahingon, jos liikenneturvallisuuden asettamat vaatimukset edellyttävät lasin uusimista.
 • Osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa ajoneuvon myyjälle, vuokranantajalle, panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle aiheutuneen menetyksen, jos vahinkoa ei korvata esim. ajoneuvon lukitsematta jättämisen vuoksi tai siksi, että se ei ole ollut lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.
 • Pysäköintivakuutus (sisältyy vain Premiumkaskoon) korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selville.
 • Eläinvahinkovakuutus (sisältyy vain Premiumkaskoon) korvaa vahingon, jonka syynä on törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.
 • Luonnonilmiövakuutus (sisältyy vain Premiumkaskoon) korvaa ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, kun vahingon syynä ovat rakeet tai myrsky, myrskyn vuoksi pudonnut oksa tai kaatunut puu tai tulva, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä.

Varallisuusvakuutukset

 • Autopalveluvakuutus korvaa matkan keskeyttämisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kun keskeytymisen syynä on ollut autoon tullut vika, vaurio tai auton anastus. Korvattavia kuluja ovat mm. auton tielle nostaminen ja kuljettaminen lähimpään korjaamoon.
 • Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus korvaa ajokelvottoman ajoneuvon hinauskuluja lähimpään korjaamoon ja kuljettajan ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja vakuutuskirjassa mainittuihin euromääriin asti.
 • Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut ajoneuvon omistamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen liittyvissä riita-asioissa sekä riitaisissa rikos- ja hakemusasioissa.
 • Keskeytysvakuutus korvaa menetetyt käyttöpäivät, kun ajoneuvoa ei kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi voida käyttää. Korvausta maksetaan enintään 33 vuorokaudelta, josta vähennetään omavastuuaika.
 • Vuokra-autovakuutus korvaa Fennian kautta vuokratun auton kuluja, kun omaa autoa ei kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi voida käyttää. Vuokra-autovakuutuksen saat yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilöautolle, joka on vakuutettu Fenniakaskon kolarivakuutuksella. Korvausta maksetaan enintään 30 vuorokaudelta.
 • Laaja vuokra-autovakuutus (sisältyy vain Premiumkaskoon) korvaa menetetyt käyttöpäivät samoin edellytyksin kuin vuokra-autovakuutus. Lisäksi laaja vuokra-autovakuutus korvaa menetetyt käyttöpäivät, jos ajoneuvoa ei voida käyttää autopalveluvakuutuksen perusteella korvattavan, Suomessa sattuneen vakuutustapahtuman vuoksi. Tällainen voi olla esimerkiksi matkan keskeytyminen auton teknisen vian takia. Teknisen vian vuoksi vuokra-auto maksetaan enintään 7 vuorokaudeksi.
 • Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus korvaa ajoneuvon ulkomailla liikenteessä käytöstä aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden siltä osin, kuin liikennevakuutus ei sitä korvaa. Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa. Venäjällä vakuutus kattaa vain matkustajille aiheutettuja henkilövahinkoja. Jos Laajan Fenniakaskon voimassaoloalue on sovittu olevan voimassa myös Venäjällä ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Venäjällä kuten muissakin Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa.

Lisätietoja Fenniakaskon osista saat vakuutusehdoista ja esitteestä.

 Tulosta