Oikeusturva-asia

Toimi näin

 • Tee ilmoitus oikeusturva-asiasta Oma Fennia -palvelussa.
 • Jos olet lakimies tai asianajaja ja täytät vahinkoilmoitusta päämiehesi puolesta, tee ilmoitus oikeusturvavahinkoilmoituslomakkeella.
 • Käsittelemme vahingon toimittamiesi selvitysten perusteella ja annamme kirjallisen korvauspäätöksen vahingon korvattavuudesta.
 • Päätöstä oikeusturvan myöntämisestä ei voida antaa puhelimessa.
 • Asiaasi hoitavan lakimiehen voit valita itse.
 • Oikeusturvavakuutuksesta ei anneta juridista neuvontaa.

Korvaako vakuutukseni?

 • Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajopalkkioita ja oikeudenkäyntikuluja erilaisissa yrityksen toimintaan liittyvissä riita-asioissa.
 • Korvattavia tapauksia voivat olla esimerkiksi laskutusriidat, erilaisiin sopimuksiin, kuten esim. urakkasopimuksiin liittyvät riidat sekä rikosasiat, joissa yrityksesi vahingon kärsijänä.
 • Korvattavia kuluja ovat kohtuulliset ja tarpeelliset asian hoitoon liittyvät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.
 • Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata asianajokuluja esimerkiksi konkurssiin tai ulosottoon liittyvissä asioissa, tai jos yritys on rikosasiassa syytettynä.

Ilmoita oikeusturva-asiasta

 • Jos olet Fennian asiakas, täytä vahinkoilmoitus Oma Fennia -palvelussa. Palvelun käyttö edellyttää verkkopalvelusopimusta.
 • Jos olet lakimies tai asianajaja ja täytät vahinkoilmoitusta päämiehesi puolesta, tee ilmoitus oikeusturvavahinkoilmoituslomakkeella.
 • Liitä ilmoituksen liitteeksi esimerkiksi seuraavia asiakirjoja
  • kopio vastapuolen kanssa käymästäsi kirjeen- tai sähköpostinvaihdosta, josta käy ilmi esitetty vaatimus ja sen kiistäminen
  • esitutkintapöytäkirja
  • syyttäjän syytekirjelmä
  • haastehakemus
  • vastaus haastehakemukseen
  • tuomio
  • sovintosopimus.
 • Käsittelemme vahinkoilmoituksista ja viesteistä 71 % kolmen arkipäivän kuluessa.

Lisätietoa

Yrityksen vakuutuskirjat löytyvät yritysten Oma Fennia -palvelusta
Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta. Yrityksen edustaja, jolla on käyttöoikeudet Oma Fenniaan, pääsee kirjautumaan palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan tai Oma Fennia -tunnuksilla..

Tietoa yrityksen oikeusturvavakuutuksesta

 Tulosta