Webinaarit

Osallistu webinaareihin

Fennian webinaareissa saat ajankohtaista tietoa yrityksille suunnatuista henkilövahinkopalveluistamme:

  • Vahinkomestari- ja työkuntoutuspalvelut
  • Henkilökorvausten maksusitoumusmenettely
  • FenniaHoitaja-palvelu
  • Miten työtapaturmista ilmoitetaan?
  • Oma Fennia -palvelu

Tilaisuudet on suunnattu Fennian nykyisille ja tuleville asiakkaille. Myös muut henkilövahinkopalveluistamme kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Webinaarit ovat maksuttomia ja ne kestävät noin tunnin. Osallistuaksesi tarvitset vain tietokoneen sekä verkkoyhteyden. Ilmoittaudu tilaisuuksiin alla olevien linkkien kautta.

Tervetuloa mukaan!
 

Elokuu

30.8.2019 Turvallinen yritys – mobiilipalvelu 

Fennia on mukana asiakasyritystensä päivittäisessä riskienhallinnassa ja tarjoaa toimivia työkaluja yritysten turvallisuustyöhön. Asiakasyrityksemme saavat käyttöönsä sähköisen palvelun, jonka avulla työpaikalla havaituista turvallisuuspuutteista ja läheltä piti -tilanteista voidaan ilmoittaa reaaliaikaisesti ja helposti. Työkalun avulla saadaan tehtyä myös työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Vaarojen selvittäminen ja arviointi on lakisääteinen velvoite, joka koskee kaikkia työnantajia. Helppokäyttöinen työkalu on työntekijöiden arjessa mukana mobiililaitteissa ja tietokoneissa.

Palvelun ovat tuottaneet yhteistyössä Fennia ja turvallisuusalan asiantuntijayritys Safetum Oy. Fennia tarjoaa palvelun maksutta niiden yritysasiakkaiden käyttöön, joilla on pakollinen työajan vakuutus Fenniassa.

Työturvallisuuden riskipäällikkö Piia Kyllönen kouluttaa mikä turvallinen yritys-palvelu on ja miten sitä käytetään.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä
 

 Tulosta