Sekä veneen palo- ja varkausvakuutukseen että laajaan venevakuutukseen sisältyy aina veneilijän vastuuvakuutus, joka korvaa veneilijän toiminnasta ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja.