Matkatavaravakuutuksesta korvataan välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut, kun matkatavarat myöhästyvät vähintään 12 tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Kuluja korvataan enintään 55 euroa jokaista alkanutta myöhästymisvuorokautta kohti, kuitenkin enintään 275 euroa.