Laske ja osta -asiakasrekisteri

Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä: 20.10.2004, muutospvm 21.2.2005

Rekisterinpitäjä

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Kyllikinportti 2
00240 Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Puh. 010 5031, faksi 010 503 5300
Y-tunnus 0196826-7, kotipaikka Helsinki

ja

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Kyllikinportti 2
00240 Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Puh. 010 5031, faksi 010 503 7900
Y-tunnus 1496059-8, kotipaikka Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jaana Ohtonen
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Kyllikinportti 2
00240 Helsinki
puh. 010 503 5316

Rekisterin nimi

Laske ja osta -asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Fennia-konsernin yhtiöistä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian vakuutusten myyntiin Laske ja osta –palvelua käyttäville asiakkaille, asiakassuhteen hoitoon ja tähän liittyvään suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjien tarjoamien tai välittämien vakuutusyhtiön liitännäistoimintaan kuuluvien palvelujen tai tuotteiden markkinointiin ja myyntiin.

Tiedot kerätään Laske ja osta –palvelua ja tarjouspyyntöä käyttäviltä asiakkailta ja niitä käsitellään vain Fennia-konsernin sisällä.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään ja määrittelemiään käyttäjiä koskevia tietoja Fenniasta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja vakuutustuotteesta riippuen:

  • Vakuutuksenottajan tiedot: asiakkaan yksiselitteistä tunnistamista varten nimi, asiakasnumero, henkilötunnus ja yhteystiedot yhteydenottoa varten (osoite, puhelin, sähköpostiosoite)
  • Vakuutettavien tiedot: henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot yhteydenottoa varten (osoite, puhelin, sähköpostiosoite)
  • Vakuutuskohteen tiedot   
  • Riskejä koskevat tiedot
  • Ostettavan vakuutuksen lisätiedot
  • Maksutapatiedot

Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen  valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja Fennia-konsernin ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta ellei tietojen luovuttamisesta ole erikseen säädetty, esimerkiksi vero-, ulosotto-, tai sosiaaliviranomaisille.

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen

Tietoja poistetaan asiakassuhteen loppumisen vuoksi tai asiakkaan pyynnöstä. Tietoja voidaan myös joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tai vastaavaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fennian tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, kuten kryptauksilla.

 Tulosta