Usein kysyttyä kotivakuutuksista

Miten kotivakuutuksen hinta määräytyy?

Kotivakuutuksen hinta perustuu muun muassa

 • vakuutusturvan laajuuteen
 • omaisuuden sijaintiin (vakuutuspaikka)
 • asuntosi pinta-alaan (täysarvoperusteinen vakuutus) tai vakuutusmäärään (vakuutusmääräperusteinen vakuutus)
 • rakennuksen ja irtaimiston käyttötarkoitukseen
 • rakennuksen ikään
 • rakennustapaan (esim. kivi- tai puutalo) tai asuin muotoon (esim. kerrostalo tai omakotitalo)
 • valitsemaasi omavastuun määrään.

Esimerkiksi kivitalon vakuutusmaksu on edullisempi kuin puutalon, ja vapaa-ajan asunnon vakuutukset ovat edullisempia kuin saman kokoisen omakotitalon vakuutukset. Pääkaupunkiseudulla vakuutusmaksut ovat kalliimpia kuin muualla Suomessa.

Mikä on kotivakuutuksen omavastuu?

Omavastuu on summa, joka vähennetään vahingon korvauksesta, ja jää sinun maksettavaksesi. Voit itse vaikuttaa vakuutusmaksuun omavastuun määrällä: Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä edullisemmin saat vakuutuksen.

Jos esimerkiksi vahingon korvaussumma on 800 euroa ja omavastuusi on 300 euroa, maksaa Fennia sinulle 500 euroa ja sinun maksettavaksesi jää omavastuuosuutesi 300 euroa.

Voit valita irtaimiston omavastuuksi 200-10 000 euroa ja rakennusten omavastuuksi 500-10 000 euroa.

Mitkä esineet eivät kuulu kotivakuutukseen?

Seuraavat esineet eivät kuulu kotivakuutukseen:

 • Omat ansiotyössä tarvittavat työvälineet, jos niitä on yli 2 000 euron arvosta.
 • Arvoesineet 10 000 euron ylittävältä osalta. Arvoesineitä ovat muun muassa korut ja jalometallit, taide-esineet, antiikkiesineet (100 vuotta vanhat tai vanhemmat), aidot itämaiset matot ja taidetekstiilit.
 • Kokoelmat 10 000 euron ylittävältä osalta. Kokoelmalla tarkoitetaan sarjaa esineitä, joiden yhteisarvo on enemmän kuin yksikköarvot yhteensä.
 • Asuinhuoneiston ulkopuolella sijaitsevissa kerrostalojen verkko- ja ullakkokomeroissa pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävä irtaimisto, jos sitä on yli 5 000 euron arvosta.
 • Vuokra- tai osakehuoneiston kiinteä sisustus, jonka arvo ylittää 5000 euroa.

Yllä mainitut esineet voidaan vakuuttaa erillisellä maksulla. Ota yhteys asiakaspalveluumme.

Miten esineen ikä vaikuttaa korvauksen määrään?

Fennian kotivakuutukset tarjoavat hyvät korvaukset myös vanhoista kodinkoneista, esineistä ja laitteista. Korvauksen määrä riippuu vahingoittuneen esineen iästä. Taulukosta näet, minkä ikäinen esine korvataan uudella vastaavalla. Näitä vanhempien esineiden korvauksissa huomioidaan vahingoittuneen esineen ikään perustuva arvonalennus.

Vahingoittunut esine Korvataan uudella esineellä*
   
Kodinkoneet 6 ikävuoteen asti
Atk-laitteet ja matkapuhelimet 2 ikävuoteen asti
Elektroniset laitteet 4 ikävuoteen asti
Polkupyörät, työkalut ja -koneet 4 ikävuoteen asti
Silmä- ja aurinkolasit 2 ikävuoteen asti
Vaatteet, jalkineet, asusteet 2 ikävuoteen asti
Turkikset 6 ikävuoteen asti
Käyttöastiat, taloustavarat 6 ikävuoteen asti
Matkalaukut, salkut, käsilaukut 6 ikävuoteen asti
Ääni- ja kuvatallenteet, kirjat 6 ikävuoteen asti
Kodin tekstiilit 3 ikävuoteen asti
Huonekalut ja valaisimet 11 ikävuoteen asti
Urheilu- ja harrastusvälineet, lastenvaunut ja-rattaat 3 ikävuoteen asti
Kalastusvälineet 7 ikävuoteen asti
Perämoottorit 10 ikävuoteen asti
Soutuveneet, soutujollat, kanootit 11 ikävuoteen asti

* Korvataan uudella esineellä, kun rikkoutuneen tilalle hankitaan uusi vastaava kahden vuoden kuluessa. Korvauksesta vähennetään omavastuu.

Mitä on kiinteä sisustus?

Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain perusteella määräytyviä osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevia kiinteistön osia ja huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä. Kiinteää sisustusta ovat esimerkiksi tapetit, keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kiinteät kalusteet.

Mitä vakuutus kattaa kun rakennus on rakenteilla tai peruskorjattavana?

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutetut rakennukset myös niiden ollessa rakenteilla tai peruskorjattavana. Vakuutettuna on tällöin myös vakuutuspaikassa olevat rakennustyöhön liittyvät rakennustarvikkeet.

Vakuutuksen kohteena rakennus- tai peruskorjausaikana on myös seuraava omaisuus 2 000 euroon asti:

 • vakuutettujen omat vaatteet ja työkalut
 • vakuutetun omat, lainaamat tai vuokraamat tilapäiset työmaarakennelmat
 • vakuutetun omat, lainaamat tai vuokraamat alle 10 neliön työmaarakennukset
 • vakuutetun rakennuksen kunnostus- tai rakennustyötä varten lainaamat, vuokraamat tai omat koneet ja laitteet
 • rakennustyötä suorittavien talkootyöntekijöiden vaatteet ja työkalut.

Miten putkiston ikä vaikuttaa vesivahinkojen korvauksiin?

Talotekniikan rikkoutumisvahingot

LVISA-laitteiden ja -järjestelmien korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista, vian etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuneista lattia-, katto- ja seinärakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivu- ja täyttökustannuksista tehdään omavastuuna vuotuiset vähennykset käyttöönottovuotta seuranneiden kolmen kalenterivuoden jälkeen:

 • putkistojen, polttoaine- ja jätevesisäiliöiden ja sähköjohtojen sekä -kaapeleiden osalta 3 %
 • kaikkien muiden LVISA-laitteiden ja - järjestelmien osalta 6 %.

Ikävähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku käyttöönottovuotta seuranneiden kolmen täyden kalenterivuoden jälkeen alkaneiden vuosien lukumäärällä.

Vuotovahingot

Rakennuksen LVI-järjestelmän vuodosta rakennusvakuutuksen kohteelle aiheutuneen vahingon määrästä vähennetään omavastuuna seuraavasti:

 • jos vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen ikä on 21-35 vuotta, niin omavastuu vahingon määrästä on 10 %
 • jos vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen ikä on 36-50 vuotta, niin omavastuu vahingon määrästä on 15 %
 • jos vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen ikä on yli 50 vuotta, niin omavastuu vahingon määrästä on 20 %

Ikä on vahingon sattumisvuoden ja käyttöönottovuoden välinen erotus. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Omavastuuvähennys on vähintään vakuutuskirjaan merkityn omavastuun suuruinen.

 Tulosta