Terveyden turvan vakuutukset

Terveyden turvan vakuutukset muodostuvat hoitokuluvakuutuksista sekä päivä- ja kertakorvausvakuutuksista. Lisäksi vakuutusturvaa voi laajentaa urheilulaajennuksella. Kokoa Terveyden turva tarvitsemistasi vakuutuksista. Voit valita mukaan niin monta vakuutusta kuin haluat.

Vinkkejä Terveyden turvan kokoamiseen

Pohdi, mistä hoidosta olet valmis maksamaan itse ja millaisen hoidon haluat varmistaa vakuutuksilla. Pidä mielessäsi Terveyden turvaa kootessa myös se, että vakuuttamalla turvaat tämän hetken lisäksi tulevaisuutta. Paras hetki hankkia terveysvakuutuksia on silloin, kun olet vielä terve.

Jos käytössäsi on kattava työterveyshuolto, voit halutessasi jättää Terveyden turvastasi pois työnantajasi tarjoamat terveyspalvelut. Jos taas haluat mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn erilaisten vaivojen kanssa koko loppuelämäksesi ja turvata taloutesi esimerkiksi työkyvyttömyyden varalta, kannattaa valita mahdollisimman laaja Terveyden turva. Jos taas ainoa toiveesi Terveyden turvalle on välttää päivystysjonot, sekin onnistuu.
 

Hoitokuluvakuutukset

Hoitokuluvakuutuksista korvataan sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita sairaanhoidollisia kuluja, kuten lääkärinpalkkioita sekä lääke-, tutkimus- ja leikkauskuluja.

Kaikilla Terveyden turvaan valituilla hoitokuluvakuutuksilla on yhteinen omavastuu ja vakuutusmäärä, jotka voit päättää itse. Säätämällä omavastuuta ja vakuutusmäärää voit vaikuttaa vakuutusten hintaan.

Etälääkärikuluvakuutus   Etälääkärikuluvakuutus
Etälääkärikuluvakuutuksen avulla saat nopeasti yhteyden lääkäriin ilman, että sinun tarvitsee poistua kotoa. Vakuutus sopii erinomaisesti esimerkiksi pienten lasten vanhemmille. Kun lapsi sairastaa tai kun sairastat itse, saat hoito-ohjeet ja mahdolliset lääkereseptit kotisohvalta.
Yleislääkärikuluvakuutus   Yleislääkärikuluvakuutus
Kun sinulla on yleislääkärikuluvakuutus, pääset nopeasti yksityisen lääkärin vastaanotolle ilman päivystyksessä jonottamista. Yleislääkärikuluvakuutus on erityisen tärkeä lapsille, eläkeläisille sekä kaikille, joilla ei ole kattavaa työterveyshuoltoa.
Erikoislääkärikuluvakuutus   Erikoislääkärikuluvakuutus
Erikoislääkärikuluvakuutus tarjoaa apua erikoislääkärin hoitoa vaativiin vaivoihin. Esimerkiksi vakavissa sairauksissa ja urheiluvammoissa erikoislääkärin konsultaatio on tärkeää. Erikoislääkärikuluvakuutus on myös hyvä lisä yleislääkäritasoiselle työterveyshuollolle.
Tutkimuskuluvakuutus   Tutkimuskuluvakuutus
Erilaiset tutkimukset auttavat lääkäriä tekemään oikean diagnoosin ja suunnittelemaan potilaalle parhaan hoidon. Tutkimusten lisäksi Tutkimuskuluvakuutus korvaa hoitoja, joita muut Terveyden turvan vakuutukset eivät korvaa (esim. sädehoito).
Lääkekuluvakuutus   Lääkekuluvakuutus
Lääkekuluvakuutus tarjoaa taloudellista turvaa isojen tai yllättävien lääkekulujen varalle. Vakuutus on hyvä täydennys vakuutusturvaan kaikille lapsista senioreihin.
Leikkauskuluvakuutus   Leikkauskuluvakuutus
Leikkauskuluvakuutus korvaa erilaisia kirurgisia toimenpiteitä. Valitse Terveyden turvaasi leikkauskuluvakuutus, jos et halua joutua jonottamaan leikkaukseen. Vakuutus kattaa myös korvatulehduskierteessä olevan lapsen korvien putkituksen. 
Hoitopäiväkuluvakuutus   Hoitopäiväkuluvakuutus
Hoitopäiväkuluvakuutuksella katat mahdollisten sairaalaöiden kulut. Vakuutus sopii kaikille, jotka kaipaavat taloudellista turvaa tilanteisiin, joissa joutuu viettämään öitä sairaalassa. Hoitopäiväkuluvakuutus on hyödyllinen lisä leikkauskuluvakuutukselle.
Fysioterapiavakuutus   Fysioterapiavakuutus
Fysioterapiavakuutus sopii erinomaisesti esimerkiksi aktiiviliikkujille ja muille, jotka haluavat kuntoutua mahdollisimman nopeasti. Fysioterapiavakuutus on loistava lisä yleislääkäritasoiselle työterveyshuollolle.
Terapiavakuutus   Terapiavakuutus
Terapiavakuutus sopii kaikille, joille mielen toimintakyvyn säilyttäminen ja mielenterveys ovat tärkeitä. Niin lapsen, nuoren kuin aikuisenkin elämässä voi tulla vastaan tilanteita, joissa ammattilaisen tarjoama keskusteluapu on tarpeen.
Hammastapaturmavakuutus   Hammastapaturmavakuutus
Hampaille sattuneiden vahinkojen korjaaminen voi tulla yllättävän kalliiksi. Hammastapaturmavakuutus sopii heille, jotka haluavat varmistaa, että hampaat saadaan nopeasti kuntoon tapaturman jälkeen.

 

Päivä- ja kertakorvausvakuutukset

Päivä- ja kertakorvausvakuutuksista maksetaan joko päiväkorvausta ohimenevästä työkyvyttömyydestä tai kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta tai tapaturmaisesta kuolemasta.

Päiväkorvauksessa valitaan itse kolme asiaa: karenssi eli omavastuuaika, enimmäiskorvausaika ja päiväkorvauksen suuruus. Tapaturmaisen haitan ja kuoleman vakuutuksissa valitaan kertakorvauksen suuruus. Säätämällä korvauksia, karenssia ja enimmäiskorvausaikoja voit vaikuttaa itse vakuutustesi hintaan.

Päiväkorvausvakuutus   Päiväkorvausvakuutus
Päiväkorvausvakuutus sopii kaikille, jotka haluavat turvata taloutensa ohimenevän täyden työkyvyttömyyden* aiheuttaman tulojen pienenemisen varalta. Korvausta maksetaan aikaisintaan siitä päivästä, kun lääkäri toteaa työkyvyttömyyden. Korvausta aletaan maksaa valitsemasi omavastuuajan eli karenssin jälkeen ja sitä maksetaan enintään vakuutuskirjassa mainitulta ajalta.

* Täysi työkyvyttömyys tarkoittaa lääketieteellisesti todennettua, sairaudesta tai tapaturman aiheuttamasta vammasta johtuvaa kykenemättömyyttä suoriutua tavanomaisista työtehtävistä tai muusta työstä, jota vakuutetun ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaajana.
 

Tapaturmaisen haitan vakuutus   Tapaturmaisen haitan vakuutus
Tapaturmaisen haitan vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus pysyvästä tapaturmaisesta haitasta*. Vakuutus sopii kaikille, joille talouden turvaaminen tapaturmatilanteissa on tärkeää. Erityisen sopiva tapaturmaisen haitan vakuutus on heille, joilla on taloudellisia velvollisuuksia perhettään kohtaan, mutta myös lapsille ja nuorille, joille vakava pysyvä haitta voi pahimmillaan tarkoittaa vaikeuksia työllistyä tulevaisuudessa. Tapaturmaisen haitan vakuutuksesta voidaan vamman pahentuessa maksaa lisäkorvausta.

Tapaturmaisen haitan kertakorvauksen suuruutta valitessa voi miettiä, millainen summa riittää turvaamaan taloutesi vammautuessasi siten, että tarvitset toisen henkilön apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa koko loppuelämäsi.

* Haitta tarkoittaa lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka aiheutuu tapaturmaisesta vammasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista.

 

Tapaturmaisen kuoleman vakuutus   Tapaturmaisen kuoleman vakuutus
Tapaturmaisen kuoleman vakuutuksesta maksetaan edunsaajalle kertakorvaus. Jos haluat turvata omaistesi elintason tapaturmaisen kuoleman varalta, valitse Terveyden turvaasi tapaturmaisen kuoleman vakuutus.

Valitse kertakorvaukseksi summa, joka esimerkiksi korvaa perheellesi taloudellisen panoksesi puuttumisen jatkossa tai kattaa hautajaiskulut. 

 

Urheilulaajennus

Urheilulaajennus laajentaa kaikki Terveyden turvaan valitut vakuutukset kattamaan esimerkiksi urheiluseuran järjestämissä harjoituksissa tai kilpailuissa sekä vaarallisissa urheilulajeissa sattuneet tapaturmat.

Ilman urheilulaajennusta Terveyden turvan vakuutukset ovat voimassa vain oman kunnon ylläpitämiseksi harrastetussa kuntoliikunnassa.  Alle 20-vuotiaat eivät tarvitse urheilulaajennusta, koska heillä Terveyden turva on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa.

Urheilulaajennus  

Urheilulaajennus on voimassa:

 • urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai niihin liittyvissä harjoituksissa
 • sekä seuraavissa urheilulajeissa:
 • taistelu-, kamppailu-, ja itsepuolustuslajit
 • ilmailulajit
 • moottoriurheilulajit
 • voimaurheilulajit
 • pujottelu, syöksylasku, freestyle-laskettelu, alamäkiluistelu tai muu vastaava
 • kiipeilylajit
 • vaellukset Pohjoismaiden ulkopuolella
 • valtameriveneily ja koskenlasku
 • sukelluslajit
 • roller derby
 • benjihyppy
 • ratsastus

Urheilulaajennus ei ole voimassa:

 • ammattiurheilussa
 • amerikkalaisessa ja australialaisessa jalkapallossa
 • rugbyssa
 • vapaaottelussa
 • off-piste -laskettelussa

 

Lisätietoa Terveyden turvasta

Miten Terveyden turvan hinta määräytyy ja pystynkö vaikuttamaan siihen itse? Kenelle Terveyden turva voidaan myöntää? Mitä Terveyden turvan vakuutukset eivät korvaa? Miten kokoan oman Terveyden turvani?

Usein kysytyt kysymykset

 

 Tulosta