Talkoovakuutus

Talkoovakuutuksella turvaat esimerkiksi kesämökin tai talon remonttitalkoissa palkatta ahertavat läheisesi tapaturmien varalta. Talkootyö on vastikkeetonta työtä eli siitä ei makseta palkkaa, palkkiota tai muuta vastiketta talkootyöhön osallistuvalle.

Ota talkoovakuutus Fenniasta

 • Vakuutettu voi käyttää FenniaHoitajan palveluja tapaturman sattuessa. FenniaHoitaja neuvoo puhelimitse, ja myös varaa ajan Fennian yhteistyökumppanin lääkäriasemalle tai hoitolaitokseen.
 • Talkoovakuutus korvaa tapaturman hoitokulut, ja siihen sisältyy myös korvaus pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Miten talkoovakuutus korvaa?

 • Vakuutus korvaa talkootöissä aiheutuneen tapaturman hoitokulut, kuten lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut ja lääkekulut.
 • Täydestä, pysyvästä haitasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi.
 • Tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa oleva vakuutusmäärä.
 • Talkoovakuutus on voimassa talkootyössä ja siihen välittömästi liittyvillä matkoilla.
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Kenelle voin ottaa talkoovakuutuksen?

 • Voit vakuuttaa talkoovakuutuksella sinulle palkatonta talkootyötä, esimerkiksi remontti-, rakennus- tai pihatöitä tekevät läheisesi.
 • Talkoovakuutuksen voi ottaa Suomessa vakinaisesti asuville, alle 80-vuotiaille henkilöille, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Vakuutettuja eivät ole vakuutuksenottaja eivätkä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.
 • Talkoovakuutus on määräaikainen.
 Tulosta