Aikuisen henkilövakuutukset: Tapaturmavakuutus, leikkausturvavakuutus ja sairausvakuutus

Tapaturma- ja sairausvakuutuksella turvaat perheesi toimeentuloa vakavan sairauden tai tapaturman sattuessa. Vakuutuksen turvin voit myös hakeutua hoitoon yksityiselle lääkärille ja saada apua nopeasti. Leikkausturvavakuutuksella saat turvaa sairauden tai tapaturmavamman vuoksi tehtävän leikkaushoidon varalta.

Miksi ottaisin vakuutuksen Fenniasta?

 • Saat käyttöösi FenniaHoitajan palvelut sairaus- ja tapaturmatilanteissa. FenniaHoitaja neuvoo puhelimitse, ja myös varaa puolestasi ajan Fennian yhteistyökumppanin lääkäriasemalle tai hoitolaitokseen. Lääkärikulut laskutetaan suoraan Fennialta ja sinun maksettavaksi jää vain vakuutuksesi mahdollinen omavastuuosuus.
 • Yli 70-vuotiaat voivat ottaa Senior tapaturmavakuutuksen, jossa ei ole päättymisikää.
 • Voit halutessasi laajentaa vakuutukset kattamaan myös seura- ja kilpaurheilua sekä vaarallisia urheilulajeja (pl. vakuutusehdoissa pois suljetut lajit).
 • Voit ottaa erillisen turvan tapaturmaisen kuoleman varalle.
 • Edullisella leikkausturvavakuutuksella turvaat pääsysi nopeaan leikkaushoitoon. Leikkausturvavakuutus on voimassa 80-vuotiaaksi asti.

Näin FenniaHoitaja palvelee

Näin tapaturmavakuutus, leikkausturvavakuutus ja sairausvakuutus korvaavat

  Tapaturma-vakuutus
 
Leikkausturva-vakuutus Sairausturva-vakuutus
 
Tapaturman hoitokulut
 
     
Sairauden hoitokulut
 
     
Leikkaustoimenpiteet 
 
     
Lääkkeet
 
     
Sairaalan hoitopäivämaksut
 
     
Tapaturmassa rikkoutuneet silmälasit
 
     
Fysikaalinen hoito tietyin edellytyksin
 
     
Pysyvän lääkinnällisen välineen hankinta, esim. tukipohjalliset, kuulokoje, proteesi
 
     
Elimistön yleissairauden parantamiseksi annettu hammashoito (esim. diabetes, nivelreuma)
 
     
Psykoterapia tietyin edellytyksin
 
     
Valohoito vaikean ihosairauden hoitoon
 
     
Hoitoon liittyvät matkakulut
 
     
Tapaturmainen pysyvä haitta
 
     
Tapaturmainen kuolema*
 
 
 
Urheilulaajennus*
 
 
 

* Valinnainen lisäturva

Millaisen tapaturmavakuutuksen tarvitsen?

Tapaturmavakuutus antaa turvaa kotona ja harrastuksissa sattuvien tapaturmien varalle. Vakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja se sisältää myös kertakorvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Valitse tapaturmavakuutus oman elämäntilanteesi mukaan:

 • Jos olet työelämässä, sinulle riittää vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Työnantajasi on velvollinen ottamaan sinulle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, joka korvaa työaikana ja työmatkoilla sattuneiden tapaturmien kuluja.
 • Jos olet opiskelija tai yrittäjä, täysajan tapaturmavakuutus on sinulle oikea vaihtoehto.
 • Voit valita tapaturmavakuutukseen lisäturvan tapaturmaisen kuoleman varalta.

Tapaturmavakuutus on voimassa urheilussa, jota harrastat itsenäisesti oman kunnon ylläpitämiseksi. Voit laajentaa vakuutusta erillisellä sopimuksella kattamaan myös urheiluliiton tai -seuran järjestämän kilpailuihin ja otteluihin liittyvän toiminnan, kilpaurheilun sekä ns. vaaralliset lajit.

Kuka voi ottaa tapaturmavakuutuksen?

 • Voit ottaa tapaturmavakuutuksen Fenniasta, jos olet 17 - 69-vuotias ja kuulut Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Yli 70-vuotiaille tarjoamme Senior tapaturmavakuutusta, jossa ei ole päättymisikää.

Laske hinta ja osta vakuutus

Ottaisinko leikkausturvavakuutuksen?

Edullisella leikkausturvavakuutuksella turvaat pääsysi sairauden tai tapaturmavamman vaatimaan leikkaushoitoon. Tyypillisiä vakuutuksesta korvattavia hoitoja ovat esimerkiksi sydämen pallolaajennukset, tyräleikkaukset ja tekonivelleikkaukset. 

 • Saat käyttöösi FenniaHoitajan palvelut.
 • Vakuutus korvaa Suomessa annetun leikkaushoidon kuluja enintään 40 000 euroon saakka. Maksusitoumus myönnetään Fennian sopimuskumppaneille.
 • Omavastuu on 10 % korvattavien hoitokulujen määrästä.
 • Leikkausturvavakuutus on edullinen. Esimerkiksi 40-vuotiaan vakuutusmaksu on noin 9 euroa kuukaudessa.

Kuka voi ottaa leikkausturvavakuutuksen?

 • Sinulle voidaan myöntää leikkausturvavakuutus, jos olet 17 - 71-vuotias ja kuulut Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Vakuutus on voimassa 80-vuotiaaksi asti.
 • Vakuutetun on annettava terveysselvitys ennen vakuutuksen myöntämistä.

Laske leikkausturvavakuutuksen hinta 

Tarvitsenko sairausvakuutuksen?

Sairausturvavakuutus antaa turvaa sairastumisen ja tapaturmien varalle sekä työ- että vapaa-ajalla. Se korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Voit liittää vakuutukseen lisäturvan myös tapaturmaisen kuoleman varalle.

 • Saat käyttöösi FenniaHoitajan palvelut.
 • Vakuutuksen turvin voit hakeutua hoitoon yksityiselle lääkärille tai hoitolaitokseen ja saada apua nopeasti.
 • Vakuutus korvaa saman sairauden tai tapaturman hoitokuluja enintään 20 000 euroa sairautta tai tapaturmaa kohti.
 • Omavastuu on 10 % korvattavista hoitokuluista, kuitenkin vähintään 134 euroa sairautta tai tapaturmaa kohti.
 • Vakuutuksen hinta määräytyy iän perusteella.
 • Sairausturvavakuutus on urheilussa, jota harrastat itsenäisesti oman kunnon ylläpitämiseksi. Voit laajentaa vakuutusta erillisellä sopimuksella kattamaan myös urheiluliiton tai -seuran järjestämän kilpailuihin ja otteluihin liittyvän toiminnan, kilpaurheilun sekä ns. vaaralliset lajit.

Kuka voi ottaa sairausvakuutuksen?

 • Sinulle voidaan myöntää Fennian sairausturvavakuutus, jos olet 17 - 60-vuotias ja kuulut Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Vakuutetun on annettava terveysselvitys ennen vakuutuksen myöntämistä.

Katso myös

 Tulosta