Vakuutuksen myöntämisen edellytykset

Verkko-oston ja tarjouspyynnön yhteydessä Fennia hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Emme myönnä uutta vakuutusturvaa, jos asiakkaalla on jatkuvia tai vakavia maksuhäiriöitä tai yrityksen taloudellinen tilanne on hyvin huono. Vähäisempien maksuhäiriöiden osalta asiakkaalla voi olla mahdollisuus saada vakuutus etukäteismaksulla.

Lisätietoja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sivuilta

 Tulosta