Kassa-varainhoitostrategia

Kassa-strategia

 • Kassanhallintaratkaisu yrityksille ja yksityishenkilöille.
 • Tavoitteena on ylittää vuoden aikajänteellä pankkitalletuksille maksettava tuotto varovaisella riskinotolla.
 • Laaja hajautus joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinoille.
 • Kustannustehokas ja likvidi.
 • Korkosijoitukset 100 %.
 • Palvelu on tarkoitettu yli 100 000 euron salkuille.

Salkunhoitoperiaatteet

 • Salkku koostuu pääosin lyhyen koron rahastoista, ja siinä hyödynnetään muun muassa vaihtuvakorkoisiin lainoihin sijoittavia lyhyen koron rahastoja (2-5 kpl).
 • Markkinatilanteesta riippuen lisätuottoa haetaan sijoittamalla pieni osa tuottohakuisempiin korkoluokkiin.
 • Lyhyttä korkotasoa merkittävästi korkeampi tuottotaso on saavutettu sijoittamalla osa salkusta yrityslainarahastoihin.
 • Toteutetaan täyden valtakirjan salkunhoitona.
 • Yhteydenpidosta vastaa henkilökohtainen varainhoitajanne.

Tuottokehitys

Tuottokehitys - Kassa 8-2019

 

Sijoituskohteet 7/2019

Sijoituskohteet - Kassa

 

Ota yhteyttä

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea tulevaisuudessa.

 

 Tulosta