Maltti 20/80 -varainhoitostrategia

Maltti-strategia

  • Kansainvälisesti hajautettu korko -ja osakemarkkinoille sijoittava strategia, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa pitkän aikavälin tuottoa maltillisella riskinotolla.
  • Tuottotavoite on 5 prosenttia.
  • Suosittelemme vähintään kolmen vuoden sijoitukseksi.
  • Osakepaino 20 % neutraalissa (vaihteluväli 0-40 %).

Salkunhoitoperiaatteet

  • Salkku sijoittaa hajautetusti kansainvälisiin osake- ja korkosijoitusrahastoihin ja indeksiosuusrahastoihin (ETF).
  • Neutraalitilanteessa salkun osakesijoitusten paino on 20 % ja korkosijoitusten 80 %.
  • Toteutetaan täyden valtakirjan salkunhoitona.
  • Yhteydenpidosta vastaa henkilökohtainen varainhoitajanne.

Tuottokehitys

Tuottokehitys - Maltti 10-2019

 

Sijoituskohteet 10/2019

Sijoituskohteet - Maltti

 

Ota yhteyttä 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea tulevaisuudessa.

 Tulosta