Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit

Fennica Tontit on kiinteistöalan ammattilaisten hoitama erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa vuokralle annettaviin, Suomessa sijaitseviin rakennettuihin tai rakennettaviin maa-alueisiin (tontit ja muut maa-alueet), jotka soveltuvat käyttötarkoitukseltaan toimitila- ja/tai asuinrakentamiseen (ml. majoitus- ja vapaa-ajan kiinteistöt). Rahasto sijoittaa suoraan tai välillisesti osan varallisuudestaan tontteihin liittyviin tai kokonaan erillisiin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoituskohteet voivat sijaita pääkaupunkiseudun lisäksi isoissa kaupungeissa, niiden keskusta-alueilla sekä kasvukeskuksina pidettävillä paikkakunnilla. Vapaa-ajan rakennuksille varatut tontit voivat sijaita merkittävissä ja vakiintuneissa vapaa-ajankeskittymissä. Rahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä aktiivisella rahastonhoidolla ja asetetulla riskitasolla mahdollisimman korkea vuotuinen tuotto, joka muodostuu ensisijaisesti Rahaston omistamien kohteiden vuokratuotoista sekä mahdollisista myyntivoitoista.

 Tulosta