Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I

Fennica Toimitilat I on kiinteistöalan ammattilaisten hoitama erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kasvukeskuksissa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin kuten toimisto-, liiketila-, logistiikka-, majoitus- ja vapaa-ajankiinteistöihin sekä kiinteistöarvopapereihin Suomessa. Toimitilakiinteistöt voivat sisältää myös vuokra-asuntoja, kuitenkin ilman että asunnot muodostaisivat kiinteistön pääkäyttötarkoituksen. Rahaston kulurakenne on tehokas johtuen suuresta hallinnoitavan kiinteistövarallisuuden määrästä.

Toimitiloilla hyvä vuokratuotto

Toimitilat tarjoavat kiinteistömarkkinoilla pääsääntöisesti asuntosijoittamista korkeampia vuokratuottoja. Toimitilat ovat suuren yksikkökokonsa ja arvonsa vuoksi yleensä saatavilla vain instituutiosijoittajille tai osuuksina pääomasijoitusrahastojen kautta, jolloin vähimmäissijoitus on usein korkea ja sijoitus sidotaan määräaikaisesti sekä pitkäksi aikaa. Fennia Varainhoito tarjoaa toimitilasijoittamista erikoissijoitusrahastona, jolloin likviditeetti on suoraa kiinteistöomistamista ja pääomasijoittamista parempi.

Rahaston kautta kiinteistöjen kassavirtaan

Rahaston tuottotavoite sijoittajalle vuotuisena kassavirtana kulujen jälkeen on 7 %*. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, joka maksaa vähintään 75 % vuotuisesta nettotuotostaan tuotto-osuutena sijoittajalle. Se tehostaa toimintaansa vieraalla pääomalla, kuitenkin enintään 50 % rahaston kokonaisarvosta. Rahaston nettotuotto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista, joista vähennetään muun muassa kiinteistön omistamiseen ja hankintaan liittyvät kustannukset. Rahaston tuottoon vaikuttavat myös mahdolliset kiinteistöjen myyntivoitot ja myyntitappiot. Rahaston arvoon vaikuttavat myös kiinteistöjen arvonmuutokset ja rahaston sääntöjen mukaisten mahdollisten muiden sijoituskohteiden arvonmuutokset.

* Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotto- tai arvokehityksestä, sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.

Kiinteistösijoituksilla vakaa tuottokehitys

Kiinteistösijoittaminen on sijoittamista reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin tai kiinteistöyhtiöihin. Kiinteistöt ovat perinteisesti tarjonneet hyvän inflaatiosuojan. Toimitilojen arvokehitys on altis suhdannevaihteluille, mutta sijoitus on ollut vähäriskisempi vaihtoehto osakesijoituksille. Suorien kiinteistösijoitusten historiallinen tuottojen vaihtelevuus on selvästi pienempi kuin osakesijoitusten.

Sijoita suursijoittajan matkassa

Fennia on institutionaalinen kiinteistösijoittaja, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vakuutusyhtiön viisaudella, yli sadan vuoden kokemuksella. Fennia on Fennica Toimitilat I -rahaston suurin sijoittaja. Rahastolla on apunaan ammattimaisista sijoittajista ja ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva sijoitusneuvosto. Rahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta, ja rahastoa hallinnoi Fennia Varainhoito Oy.

 Tulosta