Sijoitusfilosofia ja vastuullisuus

Vastuullista varainhoitoa vakuutusyhtiön viisaudella

Fennia on sijoittanut omia varojaan jo lähes 140 vuotta tuottavasti ja turvaavasti. Sijoittajana hyödyt osaavan ja erinomaista tulosta tekevän Fennia Varainhoidon sijoitusorganisaation ammattitaidosta. Tarjoamme vastuullista varainhoitoa vakuutusyhtiön viisaudella.

Salkunhoidon kulmakivinä ovat sijoitusten kansainvälinen ja ajallinen hajauttaminen, parhaiden sijoituskohteiden tunnistaminen sekä kustannustehokkuus. Osakesijoituksissa uskomme eri teemojen kuten tasapainotus, laatu, arvo ja pienyhtiöt ylituottoon pitkällä aikaväillä. Painotamme näkemyksemme mukaan myös maantieteellisiä alueita ja toimialoja. Korkosijoituksissa pyrimme parhaaseen tuotto/riski - suhteeseen huomioiden sekä sijoitusinstrumenttien sisältämän korkoriskin että luottoriskin. Sijoituksia hoidetaan painottamalla eri korkosijoitusluokkia, ja niiden sisällä eri pituisia lainoja, markkinatilanteen ja korkonäkemyksemme mukaisesti. Kiinteistösijoittamisessa uskomme hyvän sijainnin, laajan hajauttamisen sekä mahdollisuuksien tunnistamisen takaavan vuokrattavuuden, realisoitavuuden sekä tasaisen arvonkehityksen.

Sijoituspäätökset tehdään Fennia Varainhoidossa arvopaperiyksikön ja kiinteistöyksikön toimesta. Varojen jakauma eli allokaatio arvioidaan viikoittain. Salkunhoito on aktiivista ja sijoituspäätökset perustuvat markkinoiden perusteelliseen analysointiin. Suur-sijoittajana Fennia Varainhoito valitsee tuotteita parhailta kansainvälisiltä ja kotimaisilta yhteistyökumppaneilta. Salkkujen rakentamisessa hyödynnämme sekä pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) että aktiivisesti hoidettuja rahastoja. Tuottopotentiaali ja kustannustehokkuus ovat olennaisia kriteerejä valinnalle.

Sijoitustoiminnan vastuullisuus

Fennia Varainhoito sijoittaa hallinnoimiaan varoja vastuullisesti. Vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta sijoitustoiminnan tuotosta.

  • Sijoittamalla vastuullisesti tähtäämme ylivertaiseen riskikorjattuun sijoitustuottoon. Uskomme vastuullisen sijoittamisen parantavan sijoitussalkkujemme riskiprofiilia ja omistusten pitkän tähtäimen kasvupotentiaalia.
  • Hoidamme varojanne kuten omiamme. Varainhoitosalkkujen allokaatiomuutokset seuraavat Fennian oman salkun sijoituspäätöksiä.
  • Fennia Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja on siten sitoutunut niiden noudattamiseen ja aktiiviseen edistämiseen. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien lisäksi allekirjoitus velvoittaa yhtiöt yksin ja yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa edistämään periaatteiden hyväksyntää ja käyttöönottoa sijoitusalalla.
  • Olemme myös kotimaisen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen, Finland's Sustainable Investment Forum ry:n (FINSIF) jäsen.
PRI-logo FINSIF-logo
Team Rynkeby God Morgon

 

Analyysi kauppojen toteuttamisen laadun seurannasta

Best Execution RTS28 Raportit

RTS28 2017

RTS28 2018

RTS28 2019

 

 

 Tulosta