Varainhoitostrategia

 • Käytämme varainhoitoratkaisujen rakentamisessa eri sijoitusstrategioihin pohjautuvia salkkumalleja.
 • Asiantuntijamme määrittelevät yhteistyössä kanssasi sinulle sopivan vaihtoehdon, jossa huomioidaan tavoitteesi, sijoitusajan pituus ja muut sijoituksiin liittyvät erityispiirteet.
 • Selkeästi asetetut tuottotavoitteet ja riskitason määrittely auttavat sinua sopivan vaihtoehdon valinnassa.
 • Varainhoitoratkaisujen sijoituspäätökset tekee Fennia Varainhoito. Fennian muuttaessa oman sijoitussalkkunsa allokaatiopainotuksia, toteutamme sijoitustoiminnan päätökset systemaattisesti Fennia Varainhoidon asiakassalkkuihin.

Salkkumallit

Salkkumallit

KASSA

Kassa

Kassa-salkku on tehostettu kassanhallintaratkaisu yrityksille ja yksityishenkilöille.

 • Kassa-salkun tavoitteena on ylittää pankkitalletuksille maksettava tuotto hallitulla riskinotolla.
 • Kustannustehokas ja likvidi.
 • Salkun sijoitukset ovat hyvin hajautettuna pääosin lyhyen koron instrumentteihin.
 • Tavoite ylittää 12 kk euribor ja pankkitalletus

Lue lisää

KORKO

Korko

Korko-salkku on kansainvälisesti eri korkoluokkiin sijoittava korkosijoitusstrategia.

 • Korko-salkku on vaivaton tapa sijoittaa hajautetusti kansainvälisille korkomarkkinoille.
 • Hajautus valtionlainoista yrityslainoihin - painotukset markkinatilanteen mukaisesti.
 • Suosittelemme vähintään vuoden sijoitukseksi.
 • Tavoitetuotto 3 % p.a.

Lue lisää

MALTTI

Maltti

Maltti-salkku on kansainvälisesti hajautettu korko -ja osakemarkkinoille sijoittava strategia.

 • Korkopainotteinen ratkaisu, joka tavoittelee korkosijoituksia parempaa pitkän aikavälin tuottoa.
 • Suosittelemme vähintään kolmen vuoden sijoitukseksi.
 • Osakepaino 0-40 % (neutraalipaino 20 %).
 • Tavoitetuotto 5 % p.a.

Lue lisää

TASAPAINO

Tasapaino

Tasapaino-salkku on kansainvälisesti hajautettu korko -ja osakemarkkinoille sijoittava strategia.

 • Kansainvälisesti hajautettu korko- ja osakemarkkinoille sijoittava strategia, jossa painotukset Fennian markkinanäkemyksen mukaisesti.
 • Suosittelemme vähintään 5 vuoden sijoitukseksi.
 • Osakepaino 0-70 % (neutraalipaino 50 %).
 • Tavoitetuotto 6,5 % p.a.

Lue lisää

TUOTTO

Tuotto

Tuotto-salkku on kansainvälisesti hajautettu korko -ja osakemarkkinoille sijoittava strategia.

 • Osakepainotteinen ratkaisu, joka tavoittelee lähes osakemarkkinoiden tuottoa, mutta osakemarkkinoita pienemmällä riskillä.
 • Suosittelemme vähintään 5 vuoden sijoitukseksi.
 • Osakepaino 0-100% (neutraalipaino 80%).
 • Tavoitetuotto 8 % p.a.

Lue lisää

OSAKE

Osake

Osake-salkku on kansainvälisesti hajautettu osakemarkkinoille sijoittava strategia.

 • Osakesalkkuratkaisu, jonka tavoitteena on ylittää osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto.
 • Suosittelemme yli 5 vuoden sijoitukseksi.
 • Osakepaino 100 %.
 • Tavoitetuotto 10 % p.a.

Lue lisää

 Tulosta