Henki-Fennian yhteistyökumppanit

Henki-Fennialla on käytössään laaja kumppaniverkosto, jonka kanssa se tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden hyväksi.

Rahastosidonnaisissa vakuutuksissa Henki-Fennian yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä:

Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy
PNB Paribas SA
Danske Capital
Elite Varainhoito Oyj

Estlander & Partners Oy
Evli-Rahastoyhtiö Oy
FIM Varainhoito Oy

Fondita Rahastoyhtiö Oy
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy

JOM Rahastoyhtiö Oy
ODIN
Seligson & Co Oy
Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy

Henki-Fennia tarjoaa varainhoitovakuutusasiakkailleen mahdollisuuden käyttää laajasti kotimaisia ja ulkomaisia varainhoitoyhteistyökumppaneita Fennia Varainhoito Oy:n lisäksi:

Alfred Berg Omaisuudenhoito
Suomi Oy

Danske Capital
Elite Varainhoito Oyj
eQ Varainhoito Oy
Evli Pankki Oyj
FIM Varainhoito Oy
Helsinki Capital Partnerts

IndexHelsinki
Investo Omaisuudenhoito Oy 
JAM Advisors 
KJK Capital Oy

Seligson & Co Oy
Taaleri Oyj
Titanium Rahastoyhtiö Oy
United Bankers

WIP Asset Management Oy
Ålandsbanken Abp

 

 Tulosta