Henki-Fennian yhteistyökumppanit

Henki-Fennialla on käytössään laaja kumppaniverkosto, jonka kanssa se tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden hyväksi.

Rahastosidonnaisissa vakuutuksissa Henki-Fennian yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä

C Worlwide Fund Management
Danske Invest 
Elite Alfred Berg
eQ Rahastoyhtiö Oy

Estlander & Partners
Evli-Rahastoyhtiö Oy
FIM Varainhoito Oy 
Fondita Rahastoyhtiö Oy

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy
JOM Rahastoyhtiö Oy 
Nordea Funds
ODIN 
BNP Paribas Asset Management 
Seligson & Co Oy
Taaleri Rahastoyhtiö Oy

Henki-Fennia tarjoaa varainhoitovakuutusasiakkailleen mahdollisuuden käyttää laajasti kotimaisia ja ulkomaisia varainhoitoyhteistyökumppaneita Fennia Varainhoito Oy:n lisäksi:

Danske Capital
Elite Alfred Berg
eQ Varainhoito Oy
Evli Pankki Oyj
FIM Varainhoito Oy
Index Varainhoito Oy 

JAM Advisors 
Korkia Asset Management
SEB Varainhoito Suomi

Seligson & Co Oy
Taaleri Varainhoito Oy
Titanium Rahastoyhtiö Oy
UB Omaisuudenhoito Oy 

WIP Asset Management Oy
Ålandsbanken Abp

 

 Tulosta