Kiinteistösijoituksilla vakaata tuottoa

Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistösijoittaminen on perinteisesti tarjonnut sijoittajalle vakaan tuoton ja hyvän inflaatiosuojan. Toimitilasijoittaminen tarjoaa pääsääntöisesti asuntosijoittamista korkeampia vuokratuottoja.

Fennian Fennica Toimitilat I -erikoissijoitusrahaston kautta toimitilasijoittaminen on nyt mahdollista myös yksityishenkilöille. Erikoissijoitusrahaston etuja ovat helppo sijoittaminen ja hallinnointi.

Rahasto-omistamisen etuja

 • Hyvä likviditeetti suhteessa suoraan kiinteistösijoitukseen.
 • Hajautettu salkku jo pienellä pääomalla.
 • Minimisijoitus 10 000 euroa.
 • Tehostettu sijoitustoiminta - vieras pääoma (max. 50 %) tehostaa oman pääoman tuottoa.
 • Hallinnoinnin helppous.

Vakaa tuotto

 • Tuottotavoite sijoittajalle vuotuisena kassavirtana kulujen jälkeen on 7 %.*
 • Rahasto maksaa vähintään 75 % vuotuisesta nettotuotostaan tuotto-osuutena sijoittajalle.
 • Nettotuotto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista, joista vähennetään mm. kiinteistön omistamiseen ja hankintaan liittyvät kustannukset.
 • Tuottoon vaikuttavat myös mahdolliset kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot. Rahaston arvoon vaikuttavat myös kiinteistöjen arvonmuutokset ja rahaston sääntöjen mukaisten mahdollisten muiden sijoituskohteiden arvonmuutokset.

* Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotto- tai arvokehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.

Sijoituskohteet

 • Rahasto sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin, pääsääntöisesti toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin.
 • Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan sijaintia, kiinteistön laatua, vuokralaisanalyysiä, likviditeettiä sekä kohteen kehitys- ja arvonnousupotentiaalia.
 • Fennian kiinteistöalan ammattilaiset analysoivat sijoituskohteet ja ulkopuoliset riippumattomat arvioitsijat määrittävät salkun kiinteistöjen markkina-arvon.

Tutustu tarkemmin

Tutustu tarkemmin Fennica toimitilat I -erikoissijoitusrahastoon

 Tulosta