Työeläke on lakisääteinen turvasi

Työeläke antaa turvaa silloin, kun ansiot vanhuuden, työkyvyttömyyden, pitkäaikaisen työttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi vähenevät. Työeläke on lakisääteinen, joten jokainen työnantaja on velvollinen ottamaan sen työntekijöilleen.

Työeläke alkaa karttua 18 ikävuodesta lähtien jokaisen vuoden ansioista ikään sidotun karttumisprosentin verran. Työeläkkeesi tasoon vaikuttavat koko työhistoriasi tulot. Tulevaisuudessa työ- ja virkasuhteesta kertyneen vanhuuseläkkeen tason arvioidaan olevan noin 40–50 prosenttia ansiotuloista.

Vakuutussäästämisen avulla voidaan täydentää lakisääteiseen eläkevakuutuksen eläketurvaa.

Lisätietoa vakuutussäästämisestä.

 Tulosta