Ohjeita eläkkeelle jäävälle

Eläkkeen aloittaminen

Suunnitelman mukaisen eläkeiän lähestyessä Henki-Fennia lähettää asiakkaalle eläketiedustelun, jossa ilmoitetaan eläkkeen alkamis- ja päättymisajankohdat sekä arvioitu kuukausieläkkeen määrä. Eläketiedustelun liitteenä on eläkehakemus, jossa eläkkeensaajaa pyydetään ilmoittamaan yhteystiedot, pankkitilinumero sekä ennakonpidätystieto verotusta varten.

Eläkehakemus pitää palauttaa Henki-Fenniaan eläkkeen alkamiskuukautta edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä.

Ennakonpidätystietojen toimittaminen

Ansiotuloveron alaisen eläkkeen veronpidätystä varten Henki-Fennia tarvitsee eläkkeensaajan verokortin kahden kuukauden sisällä eläkkeen alkamisesta. Kaksi ensimmäistä kuukautta Henki-Fennia voi käyttää asiakkaan eläkehakemuksella ilmoittamaa ennakonpidätystietoa. Mikäli verokorttia ei toimiteta Henki-Fenniaan määräajassa, eläkkeestä pidätetään ennakonpidätystä 60 %.

Verokortti pyydetään lähettämään osoitteeseen Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 00017 Fennia.

Ensimmäistä eläkkeen maksuvuotta seuraavina vuosina verottaja lähettää päivitetyt ennakonpidätystiedot suoraan Henki-Fenniaan.

Maksukäytäntö

Eläke maksetaan eläkkeensaajan ilmoittamalle tilille aina kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Eläkeaikana

Eläkevakuutukseen ei voi tehdä uusia vakuutusmaksuja, kun eläkkeen maksu on aloitettu. Eläkesäästön sijoituskohteisiin voi tehdä allokaatiomuutoksia myös eläkeaikana.  

Eläkkeen lykkääminen

Eläketiedustelun yhteydessä eläkkeen aloittamista voi siirtää myöhempään ajankohtaan. Aloittamisajankohdan siirrosta voi ilmoittaa Henki-Fennian asiakaspalveluun myös puhelimitse,  
p. 010 503 7940 (ma - pe klo  8 - 16) tai sähköpostitse osoitteeseen hf.asiakaspalvelu@fennia.fi.

 Tulosta