Turvaa vanhuuden varalle

Eläkesäästäminen

Omaa eläketurvaa kannattaa suunnitella. Vanhuusajan toimeentulon parantaminen ja varmistaminen vakuutussäästämisellä on viisas ratkaisu.

Vanhuuseläkkeesi määrä lasketaan kaikesta 18 ikävuoden jälkeen kertyneistä ansiotuloista. Jos työelämään siirtyminen viivästyy tai siinä on aukkoja myöhemmin, jää vanhuuseläkkeesi vastaavasti pienemmäksi. Työ- ja virkasuhteesta kertynyt vanhuuseläke on useimmiten noin puolet tai jopa vähemmän ennen eläkkeelle jäämistä saamastasi palkasta. Riittääkö tämä kattamaan menosi eläkeaikana?

Turvaa eläkepäiväsi

Fennia-Säästön avulla voit suunnitella haluamasi vanhuusajan toimeentulon.

Lue lisää.

Lisäturvaa henkivakuutuksella

Fennia-Henkiturvalla varmistat läheisten toimeentulon kuolemantapauksessa ja oman toimeentulosi pysyvän työkyvyttömyyden varalta.

Lue lisää henkivakuutuksesta

Laske henkivakuutuksen hinta

Varainhoitosalkut ja sijoitusrahastot

Katso rahastojen ja Fennica-varainhoitosalkkujen tuottohistoriat ja ajantasaiset arvot, joista saat tietoa sijoituskohteiden valintaa varten.

Tutustu varainhoitosalkkuihin ja sijoitusrahastoihin Fennian rahastomaailman sivuilla

 Tulosta