Metsävahingot

Toimi näin

  • Ilmoita metsäasioitasi hoitavan metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyhtiön sekä yhteyshenkilön tiedot vahinkoilmoituksessa.
  • Pyydämme vahinkoarvion suoraan metsänhoitoyhdistykseltä tai metsäyhtiöltä.

Korvaako vakuutukseni?

Metsävakuutus korvaa:

  • puustolle (valtapituus yli 7 metriä) aiheutuneita palo-, myrsky- ja lumivahinkoja, kun vahingoittuneen puuston määrä on vähintään 20 kiintokuutiometriä
  • puustolle aiheutuneita hyönteis- ja tulvavahinkoja, kun puusto on vioittunut vähintään yhden hehtaarin suuruiselta yhtenäiseltä alueelta siten, että alue joudutaan kokonaan metsittämään
  • taimikolle aiheutuneita palo-, myrsky-, lumi-, hyönteis-, jyrsijä-, sienitauti- tai tulvavahinkoja, kun taimikon valtapituus on korkeintaan 7 metriä ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen.

Tee vahinkoilmoitus

  • Oma Fennia -palvelussa, palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.
  • Puhelimitse, p. 010 503 5022.
  • Käsittelemme vahinkoilmoituksista ja viesteistä 78 % kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Lisätietoa

Löydät vakuutuskirjasi Oma Fennia -palvelusta. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Tietoa metsävakuutuksesta

 Tulosta