Kiinteistössä sattui vesivahinko

Toimi näin

 • Sulje päähana, jotta ei synny lisävahinkoja.
 • Huolehdi vahingoittumattomasta omaisuudesta ja siirrä kastumisvaarassa oleva omaisuus suojaan.
 • Jos kyseessä on vuoto käyttö- tai viemäriputkistossa, älä laske vettä hanasta äläkä käytä vessaa. Korjaaja tulee tilata paikallistamaan ja korjaamaan vuoto.
 • Ota yhteys huoltoyhtiöön tai isännöitsijään. Ilmoita asiasta myös mahdolliselle vuokranantajalle.
 • Ota yhteys Fenniaan, josta tilataan kosteuskartoitus puolestasi.
 • Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä vahinko- ja korvauspalveluumme p. 010 503 5011 tai rakennusvahinkojen hätäpalveluun p. 010 503 2002 (24/7).

Korvaako vakuutukseni?

 • Yritysturvan omaisuusvakuutuksesta voidaan korvata sekä kiinteistölle että irtaimelle omaisuudelle aiheutuneita vuotovahinkoja. Kiinteistövakuutuksesta voidaan korvata rakennukselle aiheutuneita vuotovahinkoja.
 • Vakuutus ei kuitenkaan korvaa rakennusvirheistä tai rakenteiden huonosta kunnosta aiheutuneita vaurioita, esimerkiksi vesivahinkoa, joka johtuu laatoituksen saumojen vuotamisesta tai vesikaton vuodosta.
 • Korvauksessa huomioidaan omavastuu ja mahdolliset ikävähennykset. Talotekniikan rikkoutumisen seurauksena aiheutuneesta vuodosta rakennusvakuutuksen kohteen vahingon määrästä vähennetään omavastuu, jonka suuruuteen vaikuttaa esimerkiksi vuotaneen putkiston ikä.
 • Yrityksen vakuutusten voimassaoloalue ja laajuus on nähtävissä Oma Fennia -palvelussa sopimuksessa määritellyille henkilöille. 

Ilmoita vahingosta

 • Oma Fennia -palvelussa (palvelun käyttö edellyttää verkkopalvelusopimusta).
 • Puhelimitse, p. 010 503 5011.
 • Käsittelemme vahinkoilmoituksista ja viesteistä 78 % kolmen arkipäivän kuluessa.

Lisätietoa

Yrityksen vakuutuskirjat löytyvät yritysten Oma Fennia -palvelusta
Palvelun käyttö edellyttää voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta. Yrityksen edustaja, jolla on käyttöoikeudet Oma Fenniaan, pääsee kirjautumaan palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan tai Oma Fennia -tunnuksilla.

Tietoa yrityksen omaisuusvakuutuksista

 Tulosta