Terveyden turvan usein kysytyt kysymykset

Terveyden turvan vakuutukset takaavat laadukkaan hoidon ja säästävät sinulta rahaa silloin, kun terveyshuolet yllättävät. Joitain rajoituksia vakuutuksilla kuitenkin on. Alta saat vastauksia Terveyden turvan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miten Terveyden turvan hinta määräytyy?

Voit vaikuttaa Terveyden turvan hintaan säätämällä valittujen vakuutusten määrää sekä vakuutusmäärän ja omavastuun suuruutta.

Terveyden turvan hintaan vaikuttavat seuraavat asiat:

 • valitut vakuutukset
 • vakuutusmäärä
 • omavastuun suuruus
 • vakuutetun ikä
 • vakuutuksenottajan asuinkunta
 • urheilulaajennus
 • syntymättömän lapsen äidin ikä

Terveyden turvan maksu voi olla edullisempi, jos vakuutuksenottajan sopimuskokonaisuuteen kuuluu Fennian kotivakuutus. Näet sinulle tarjotun Terveyden turvan hinnan sinulle tehtävästä vakuutustarjouksesta. Ostettuasi Terveyden turvan löydät hinnat ja sisällöt vakuutuskirjastasi. Vakuutuskirjat ja muut asiakirjat löydät Oma Fenniasta.

Milloin minulle voidaan myöntää Terveyden turva?

Sinun tulee toimittaa meille terveysselvitys

Meidän on saatava selvitys vakuutetun terveydestä ennen kuin Terveyden turva voidaan myöntää tai jos haluat laajentaa Terveyden turvaa. Terveysselvityksen tiedot eivät vaikuta Terveyden turvan hintaan. Terveysselvityksen tiedot voivat vaikuttaa Terveyden turvan myönnettävyyteen ja vakuutusten sisältöön.

Äidin terveydentilasta on annettava terveysselvitys ennen kuin Terveyden turva voidaan myöntää syntymättömälle lapselle.

Meillä tulee olla ajantasaiset ja oikeat tiedot vakuutetusta

Vastaa kaikkiin kysymyksiimme ja mahdollisiin lisätiedusteluihimme rehellisesti ja täsmällisesti. Jos olet antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei välttämättä sido meitä. Voimme tällöin myös korottaa vakuutusmaksuja tai lisätä rajoituksia vakuutuksiisi.

Sinun tulee asua Suomessa

Vakuutetun tulee asua vakituisesti Suomessa ja kuulua Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut henkilöt. Jos vakuutettu muuttaa pysyvästi pois Suomesta, siitä on ilmoitettava meille viipymättä. Voimme tällöin irtisanoa Terveyden turvan.

Voit olla minkä ikäinen tahansa

Vakuutetun ikä ei rajoita Terveyden turvan voimassaoloa.

Syntymättömälle lapselle Terveyden turvan voi hankkia niskapoimututkimuksen jälkeen synnytyksen alkamiseen asti. Äiti saa olla laskettuna aikana korkeintaan 44-vuotias. Syntymättömälle lapselle otetun Terveyden turvan voimassaolo alkaa lapsen syntymästä.
 

Miten ostan Terveyden turvan?

 1. Kokoa itsellesi sopiva Terveyden turva ja täytä terveysselvitys.
 2. Tutustu saamaasi tarjoukseen ja tuotekuvaukseen sekä hyväksy tarjous.
 3. Vakuutussopimus syntyy ja Terveyden turvasi tulee voimaan.

Vinkkejä Terveyden turvan kokoamiseen

Pohdi, mistä hoidosta olet valmis maksamaan itse ja millaisen hoidon haluat varmistaa vakuutuksilla. Pidä mielessäsi Terveyden turvaa kootessa myös se, että vakuuttamalla turvaat tämän hetken lisäksi tulevaisuutta. Paras hetki hankkia terveysvakuutuksia on silloin, kun olet vielä terve.

Jos käytössäsi on kattava työterveyshuolto, voit halutessasi jättää Terveyden turvastasi pois työnantajasi tarjoamat terveyspalvelut. Jos taas haluat mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn erilaisten vaivojen kanssa koko loppuelämäksesi ja turvata taloutesi esimerkiksi työkyvyttömyyden varalta, kannattaa valita mahdollisimman laaja Terveyden turva. Jos taas ainoa toiveesi on välttää päivystysjonot Terveyden turvalla, sekin onnistuu.

Miten minun pitää toimia, kun sairastun tai minulle sattuu tapaturma?

Soita FenniaHoitajalle numeroon 010 503 5000.

Puheluusi vastaa sairaanhoitaja, joka on apunasi sairauksiin ja tapaturmiin liittyvissä kysymyksissä joka päivä klo 7-23. FenniaHoitaja varaa sinulle ajan suoraan tarvitsemaasi hoitoon ja tekee vahinkoilmoituksen puolestasi. Kun käytät FenniaHoitajaa, maksat hoidostasi vain mahdollisen omavastuun.

Lue lisää FenniaHoitajasta

 

 

Jos kävit lääkärissä soittamatta FenniaHoitajalle

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet verkkosivuiltamme. Ilmoita vahingosta Fenniaan mahdollisimman pian.

Kuinka paljon korvaatte?

Laajimmillaan Terveyden turvasta korvataan sairauden ja tapaturman hoitokuluja, päiväkorvausta työkyvyttömyydestä ja kertakorvaus tapaturmaisesta haitasta tai tapaturmaisesta kuolemasta. Terveyden turvan kattamat korvaukset riippuvat siitä, mitkä vakuutukset olet valinnut osaksi Terveyden turvaa.

Maksamme vakuutuksista korvauksia enintään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän. Jos haettu kulu ylittää selvästi yleisesti hyväksytyn tason, meillä on oikeus alentaa korvauksen määrää kohtuulliseksi.

Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tehdään lähtökohtaisesti osoittamassamme hoitolaitoksessa. Jos toimenpiteet tehdään muualla, voimme evätä korvauksen kokonaan tai maksaa sen osoittamamme hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Mitä edellytyksiä korvausten saamiselle on?

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että

 • hoitokuluvakuutuksesi on voimassa hoitokulun syntymisen hetkellä sekä tapaturman sattuessa.
 • tutkimus tai hoito on lääkärin määräämä.
 • hoito on annettu Suomessa ja kulut ovat syntyneet Suomessa.
 • kuluja ei korvata jonkin lain kuten sairausvakuutus-, liikennevakuutus- tai työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.
 • tutkimus tai hoito on yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan välttämätön sairauden tai vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi.

Päiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että

 • päiväkorvausvakuutuksesi on voimassa työkyvyttömyyden aikana sekä tapaturman sattuessa.
 • vakuutettu ei osallistu lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen tai kuntoutuksena annettavaan ammattikoulutukseen.
 • vakuutettu ei ole oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen tai muuhun alentuneen työkyvyn perusteella maksettavaan eläkkeeseen.
 • työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden tai tapaturman hoito on kaikkien vakuutusehtokohtien mukaan korvattavaa.

Tapaturmaisen haitan ja kuoleman vakuutuskorvausten maksamisen edellytyksenä on, että

 • tapaturmaisen haitan tai tapaturmaisen kuoleman vakuutus on ollut voimassa tapaturman sattuessa.
 • tapaturmaisen haitan lisäkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturmaisen haitan vakuutus on ollut voimassa myös vamman pahenemisen sattuessa.

Mitä Terveyden turvan vakuutukset eivät korvaa?

Ulkonäköön vaikuttava hoito

 • kosmeettista hoitoa tai toimenpiteitä
 • rintojen pienennys-, suurennus- tai korjausleikkauksia
 • silmäluomien leikkauksia


Silmät

 • näöntarkastusta eikä silmälasien tai piilolasien hankkimista
 • taittovirheen korjaamista leikkauksella


Hampaat

 • hampaiden tutkimusta ja hoitoa (poikkeuksena hammastapaturmavakuutukseen kuuluva hammastapaturman hoito, jos olet valinnut kyseisen vakuutuksen)


Päihteet ja riippuvuudet

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen ja muun huumaavan aiheuttaman sairauden tai vamman hoitoa
 • riippuvuuksien hoitoa


Raskaus ja lapsettomuus

 • raskauteen liittyvää hoitoa
 • lapsettomuuden tutkimusta tai hoitoa
 • sterilisaatiota


Ennaltaehkäisy

 • terveystarkastuksia, sairauden tai vamman ennaltaehkäisyä tai rokotuksia
 • geenitutkimuksia


Hoitokulut

 • kotilääkärin palveluja
 • apuvälineitä (poikkeuksena yleislääkäri- tai erikoislääkärikuluvakuutukseen kuuluvat apuvälineet, jos olet valinnut kyseiset vakuutukset)
 • kuntoutusta (poikkeuksena terapiavakuutukseen kuuluva kuntoutus, jos olet valinnut kyseisen vakuutuksen)
 • lihavuustutkimuksia tai lihavuuden hoitoa
 • luomien poistoa tai sen aiheuttamia komplikaatioita


Muut rajoitukset

 • kuluja muista kuin pyytämistämme lääkärinlausunnoista
 • ambulanssikuluja
 • matka- ja yöpymiskuluja


Muut hoidot

 • vaihtoehtohoitoa kuten homeopaattista hoitoa, antroposofisia tutkimuksia
 • akupunktiota
 • vaihdevuosioireiden ja erektiohäiriöiden hoitoa
 • työterveyshuoltoa


Jos vakuutustapahtuma on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella

Emme ole korvausvelvollisia, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Jos korvaus on menetetty vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi

Silloin korvausta ei voi saada myöskään Terveyden turvan vakuutuksista.

Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani korvaukseen?

Soita aina ensin meille numeroon 010 503 5022.

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme. Ratkaisusuosituksia riita-asioihin antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Voit myös pyytää lausuntoa Kuluttajariitalautakunnalta.

Lisätietoja

www.fine.fi
www.kuluttajariita.fi

 

Miten Terveyden turva voidaan irtisanoa?

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan kaikkialla maailmassa, jollei toinen sopijapuoli irtisano sopimusta.

Miten voin irtisanoa vakuutukseni?

Sinulla on koska tahansa oikeus irtisanoa Terveyden turvaan kuuluva vakuutus. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivänä.

Miten Fennia voi irtisanoa vakuutukseni?

Voimme irtisanoa vakuutuksesi, jos olet laiminlyönyt vakuutusmaksujen maksamisen. Voimme irtisanoa jatkuvan vakuutuksen päättymään kuluvan vakuutuskauden loppuun ilmoittamalla siitä sinulle vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Meillä on oikeus päättää vakuutus kesken vakuutuskauden, jos olet antanut vääriä tai puutteellisia tietoja. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin.
 

 

 

 Tulosta