Usein kysyttyä liikennevakuutuksesta

Uusi liikennevakuutuslaki toi vuoden 2017 alusta käytännön muutoksia liikennevakuuttamiseen. Vakuutusyhtiöt voivat esimerkiksi ottaa asiakkaan vahinkohistorian aiempaa joustavammin huomioon hinnoittelussa. Lain perusperiaatteet, kuten vakuuttamisvelvollisuus, soveltamisala ja vahinkojen korvaamisen periaatteet pysyvät ennallaan.

Pitääkö omalle liikennevakuutukselle tehdä jotain?

Ei tarvitse. Uusi laki ei edellytä vakuutuksenottajalta toimenpiteitä.

Mitä uutta laki tuo liikennevakuutuksen bonusjärjestelmään?

Liikennevakuutuksen maksuissa otetaan jatkossakin huomioon henkilön vahinkohistoria. Vahinkohistoria ja sen mukainen bonus on jatkossa kuitenkin henkilökohtainen, joten bonuksien siirtomahdollisuus puolisoiden välillä poistuu.

Uusi laki ei velvoita vakuutusyhtiöitä muuttamaan bonusjärjestelmiään, mutta se mahdollistaa vahinkohistorian aiempaa joustavamman hyödyntämisen.

Fennia hyödyntää uuden lain mahdollisuuksia vahinkohistorian joustavammasta huomioimisesta ja tarjoaa liikennevakuutusasiakkailleen vuoden alusta lähtien bonusturvaa, vakuutuksenottajan ikään perustuvaa lähtöbonusta sekä mahdollisuutta saada sama bonus kaikkiin autoihin. 

 

Mitä tapahtuu, jos ei ota liikennevakuutusta?

Lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee jatkossa nykyistä vakavammat seuraukset. Jos ajoneuvolle ei ole otettu liikennevakuutusta, se on käyttökiellossa ja sen rekisterikilvet voidaan ottaa pois.

Jos liikennevakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, Liikennevakuutuskeskus perii vakuuttamattomuusajalta takautuvasti vakuutusmaksua vastaavan maksun sekä moninkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun.

Mitkä ovat lain keskeisimmät muutokset?

Laki tekee mahdolliseksi vakuutuksenottajan vahinkohistorian aiempaa monipuolisemman hyödyntämisen vakuutuksen hinnoittelussa. Esimerkiksi yhden ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa.

Vakuuttamatta jättämisen seuraukset kovenevat. Vakuuttamaton ajoneuvo on jatkossa käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa siitä kilvet välittömästi pois.

Uusi laki täsmentää vahingon käsittelyn määräaikoja, kuten käsittelyn aloittamisaikaa sekä asiakkaalle tiedottamista, jos käsittely pitenee lisäselvitysten pyytämisen takia.

Muuttuvatko liikennevahingon korvaukset?

Liikennevakuutusten korvaukset eivät juurikaan muutu. Vakuutuksen korvauspiiri säilyy pääosin samana ja yhtä kattavana kuin ennenkin, vaikka vakuutuksen soveltamisalaan tulee pieniä tarkennuksia.

Korvauskäsittelyn menettelytapasäännöksiä on täsmennetty mahdollisimman nopean korvauskäsittelyn turvaamiseksi. Korvaushakemuksen käsittely on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta. Korvaus on myös henkilövahinkojen korvauksissa maksettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut vastuunsa ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Samassa ajassa on ilmoitettava siitä, jos korvausta ei makseta. Jos vahinkoasian ratkaiseminen odottaa lisäselvityksiä, vakuutusyhtiön on kolmen kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä kerrottava asiakkaalle ratkaisun viivästymisestä ja sen syystä.

Jos omistan useampia autoja, riittääkö jatkossa yksi liikennevakuutus?

Ei riitä. Jatkossakin jokaiselle autolle on otettava oma liikennevakuutus. Uuden lain myötä voit kuitenkin saada henkilökohtaiseen ajohistoriaasi perustuvan bonuksen kaikkiin autoihisi. 

Mitä ajoneuvoja liikennevakuutuksen bonusjärjestelmä koskee?

Bonusjärjestelmä koskee yksityishenkilön henkilö-, paketti-, matkailu-, kuorma- ja linja-autoja sekä moottoripyöriä.
Henkilökohtaisia vahinkohistoriatietoja voidaan uuden lain mukaan käyttää useamman laadultaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon bonusten laskennassa.

Mitä tapahtuu bonuksille, jos aiheutan liikennevahingon?

Jos esimerkiksi perheen kahdessa autossa on saman vakuutuksenottajan vahinkohistoriaan perustuva bonus, putoavat molempien autojen bonukset vahingon sattuessa. 

Lisätietoa liikennevakuutuslain uudistuksesta

Liikennevakuutuskeskus

 Tulosta