Usein kysyttyä matkavahingoista

1. Miten haen korvausta?

Voit hakea korvausta Oma Fennia -palvelussa heti kustannusten synnyttyä. Korvaushakemuksen matkustajavakuutuksesta täyttää vakuutettu. Vakuutuksenottaja voi tehdä korvaushakemuksen alle 15-vuotiaan lapsen vahinkoasioista. Tarkista, että olet saanut Kelan korvauksen kaikista kuluista, joista sen voi saada. Tarvittaessa hae korvaus Kelasta ennen korvaushakemuksen täyttämistä. Säilytä kaikki vahinkoon liittyvät tositteet vuoden ajan. Ilmoitamme sinulle, jos tarvitsemme niitä.

Korvausta voit hakea myös soittamalla puhelinkorvauspalveluumme.

2. Mitä tarvitsen korvauksen hakemista varten?

Jotta voimme käsitellä korvaushakemuksesi mahdollisimman nopeasti, varaa esille seuraavat tiedot:

 • asiakas- tai vakuutusnumero
 • vakuutuksenottajan ja vakuutetun nimi ja henkilötunnus
 • korvauksensaajan pankkiyhteystiedot IBAN-muodossa mahdollisen korvauksen maksamista varten
 • tiedot maksamistasi kuluista
 • Oma Fennia -palveluun kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset.

Kun haet korvausta matkan peruuntumisesta, tarvitaan lisäksi:

 • tositteet ennen matkaa maksetuista matka- ja majoituskuluista
 • matkanjärjestäjän, lentoyhtiön tai palveluntuottajan todistus maksetusta hyvityksestä
 • sairauskertomus omasta tai lähiomaisen sairastumisesta tai esitutkintapöytäkirja tai tarkastusraportti, jos kyse on omaisuuteen kohdistuneesta vakavasta vahingosta.

Kun haet korvausta matkan keskeytymisestä, tarvitaan lisäksi:

 • tositteet ennen matkaa maksetuista matka- ja majoituskuluista sekä alkuperäinen matkasuunnitelma
 • tositteet ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista
 • sairauskertomus omasta tai lähiomaisen sairastumisesta tai esitutkintapöytäkirja tai tarkastusraportti, jos kyse on omaisuuteen kohdistuneesta vakavasta vahingosta.

Kun haet korvausta matkalta myöhästymisestä, tarvitaan lisäksi:

 • alkuperäiset kulutositteet matka- ja majoituskuluista sekä alkuperäinen matkasuunnitelma
 • tositteet ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista
 • matkanjärjestäjän, lentoyhtiön tai palveluntuottajan todistus myöhästymisen syystä.

3. Hampaani lohkesi syödessä, miten toimia?

Korvaamme akuutin matkakohteessa annetun hoidon, jos syynä on hammassärky. Jos hampaan lohkeaminen aiheuttaa kipua matkakohteessa, voit hakea ensiapua hammaslääkäriltä ja hakea korvausta Fenniasta. Matkan jälkeen annettu ensiapu- tai jatkohoito ei ole korvattavaa.

4. Voinko hakea korvausta, jos myöhästyn matkalta lennon tai muun julkisen kulkuvälineen myöhästymisen takia?

Voit hakea korvausta matkalta myöhästymisestä, mikäli julkinen kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia ja myöhästyt alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisen ulkomaille suuntautuvalta lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkalta tai ulkomaille suuntautuvalta jatkoyhteydeltä.

Fennia korvaa välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat matkan jatkamisesta. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta, siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa.

Jos matkan jatkaminen on mahdotonta, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkan järjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava suorittaa palautusta.

5. Olen ulkomailla ja tarvitsen lääkäriapua, miten menettelen?

Voit hakeutua matkalla kenen tahansa lääkärin tai sairaalan hoitoon. Fennialla on sopimuslääkäri monissa matkakohteissa. Sopimuslääkärit lähettävät laskun usein suoraan Fenniaan, kun esität käynnillä matkavakuutuskortin. 

Vakavissa sairaustapauksissa ja tapaturmissa ota yhteys Fennian matkahätäpalveluun p. +358 10 503 5503 (24h).

6. Tarvitsen matkasairauden tai tapaturman takia ambulanssilennon tai saattajan, miten menettelen?

Ambulanssilennon ja saattajan korvattavuus tulee aina varmistaa etukäteen Fennialta. Ota yhteys Fennian matkahätäpalveluun p. +358 10 503 5503 (24h).

7. Voinko hakea vahingosta korvauksia, vaikka olen vielä matkalla tai lisäkuluja on vielä tulossa?

Korvaushakemuksen voi täyttää sähköisesti jo matkalla ollessa. Mikäli kyse on sellaisesta vakavasta sairaudesta tai tapaturmasta, jota yhteistyökumppanimme SOS International hoitaa, ei sinulle aiheudu siitä kuluja matkan aikana eikä korvaushakemusta tällöin tarvitse täyttää. Mikäli kuluja syntyy vielä kotiinpaluun jälkeen, voit hakea itse maksamistasi jatkokuluista korvausta joko sähköisesti tai soittamalla puhelinkorvauspalveluun.

8. Mitä tavaroita tai esineitä matkustajavakuutuksesta korvataan?

Jos tapaturmasta on aiheutunut sairaanhoitokuluja, matkustajavakuutuksesta korvataan esinevahingoista ainoastaan tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit sekä ensihoidon yhteydessä leikatut vaatteet.

Tapaturmassa muulla tavalla kuin ensihoidon yhteydessä rikkoutuneita vaatteita ei korvata matkustajavakuutuksesta. Puhelimia, kameroita tai muuta omaisuutta ei korvata matkustajavakuutuksesta, vaikka ne rikkoutuisivat tapaturmaisen ryöstön yhteydessä.

9. Mihin toimitan matkatavaravahinkoja koskevat hakemukset?

Matkatavaravahingoissa voit hakea korvausta täyttämällä sähköisen vahinkoilmoituksen Oma Fennia -palvelussa. Täytä korvaushakemus huolellisesti.

Voit ilmoittaa vahingosta myös soittamalla puhelinkorvauspalveluumme.

10. Mitä raskauden aiheuttamia kuluja korvataan matkustajavakuutuksesta?

Matkustajavakuutus ei korvaa raskauden normaalin etenemisen mahdollisesti aiheuttamia lääkinnällisiä kuluja eikä matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kustannuksia. 

Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti sairaudentilaksi katsottavista komplikaatioista aiheutuvat kulut. Korvattavia komplikaatioita ovat esim. istukan irtoaminen, raskausmyrkytys tai verenvuoto.

 Tulosta