Lunastusturva

Lunastusturva sisältyy aina Premiumkaskoon ja Laajaan Fenniakaskoon sen voi lisätä erikseen. Lunastusturvasta maksetaan uuden vastaavan henkilöauton käteismyyntihinta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) ajoneuvo on ollut vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna ensirekisteröinnistä asti
b) ajoneuvo on alle kolme vuotta vanha
c) ajoneuvolla on ajettu alle 60 000 km
d) arvioidut korjauskulut ovat yli 40 % uuden vastaavan ajoneuvon käteismyyntihinnasta.

Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, Fennia maksaa lisäkorvauksena jopa 30 % auton käyvän arvon päälle. Tällöin korjauskulujen arvioidun määrän tulee olla vähintään 60 % ajoneuvon käyvästä arvosta ennen vahinkoa. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta. Korvauksen enimmäismäärä käytettynä hankitusta ajoneuvosta on hankintahetken käypä arvo.

Vakuutus sisältää uusarvoedun henkilö- ja matkailuautoille, matkailuperävaunuille ja moottoripyörille. Uusarvoetu tarkoittaa, että näistä ajoneuvoista maksetaan uuden vastaavan ajoneuvon käteismyyntihinta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) ajoneuvo on ollut vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja Fenniakaskolla vakuutettuna ensirekisteröinnistä asti
b) ajoneuvo on alle vuoden vanha
c) ajoneuvolla on ajettu alle 25 000 km
d) korjauskulut ovat yli 50 % uuden arvosta.

Jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, korvataan käypä arvo.