Pysäköintivakuutus

Pysäköintivakuutus korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selville.